np. google.com

Report for autotransusa.com


Generated on August 24, 2015, 7:10 pm

Specjalizujemy się w sprzedaży pojazdów na zamówienie niemal wszystkich światowych marek. Pozyskujemy samochody nowe oraz używane wyłącznie z autoryzowanych sieci dealerskich działających na terenie USA.
52.8
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Awesome! This website is 90% mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Good. Mobile viewport is set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

0% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

6% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

20% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

21,361,163

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

0
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

42
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://autotransusa.com

Length: 12 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

AutoTransUSA - Samochody, auta nowe, używane z USA

Length: 51 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

Specjalizujemy się w sprzedaży pojazdów na zamówienie niemal wszystkich światowych marek. Pozyskujemy samochody nowe oraz używane wyłącznie z autoryzowanych sieci dealerskich działających na terenie USA.

Length: 213 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

samochód z USA, auto z usa, auta z USA, luksusowe samochody z USA, audi z usa, porsche z USA, auto ze stanów, samochód ze stanów, hyundai santa fe z usa.

Length: 157 characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 1 17 5 0 0
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 13 images on this website.

0 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

3.48% (view text)

AutoTransUSA Samochody auta nowe u ywane z USA AutoTransUSA Home O NAS DLACZEGO WARTO JAK KUPI BAZA WIEDZY AKTUALNE OFERTY NARZ DZIA Kontakt AutoTransUSA Samochody z USA Auta wy cznie z ameryka skich sieci dealerskich Tylko sprawdzone oferty Dowiedz si o nas wi cej JAK KUPI DLACZEGO WARTO CIEKAWE OFERTY BAZA WIEDZY KONTAKT O NAS Oto dlaczego jeste my najlepsi Specjalizujemy si w sprzeda y pojazd w na zam wienie niemal wszystkich wiatowych marek Pozyskujemy samochody nowe oraz u ywane wy cznie z autoryzowanych sieci dealerskich dzia aj cych na terenie USA w du o bardziej atrakcyjnych cenach ni w Europie Sprowadzamy tylko i wy cznie samochody bezwypadkowe Nie dzia amy na aukcjach nie naprawiamy i nie sk adamy samochod w przeczytaj ca y opis Zesp AutoTransUSA Ryszard kupi samoch d z AutoTransUSA Jak kupi auto z USA Przede wszystkim prosimy aby skontaktowa si z nami i ustali jaki samoch d Ci interesuje Aby sta si szcz liwym posiadaczem wymarzonego samochodu z USA wystarczy zaledwie kilka krok w oraz odrobina cierpliwo ci Aby zapozna si z metodami zakupu oraz krok po kroku prze ledzi jak wygl da procedura zam wienia kliknij na poni szy link Zobacz szczeg y JAK KUPI Aktualne oferty co tydzie nowe auta 1 2 Prev Next 2014 Audi Q5 Premium Wi cej Infiniti Q50 Sport Hybrid 4x4 full z L hellip Wi cej 2011 Porsche Cayenne S Wi cej 2012 Porsche Cayenne S Wi cej 2013 Range Rover Evogue HB PP Wi cej Dlaczego z USA POW D 1 CENA Powod w jest wiele Jednak dla nas najbardziej istotne s trzy Po pierwsze cena ameryka ski rynek motoryzacji r ni si diametralnie od naszego To pozwala na zakup samochod w kt re nawet po doliczeniu c a i podatk w nadal s ta sze ni w Europie POW D 2 WYPOSA ENIE Samochody przeznaczone na rynek ameryka ski s z zasady bogato wyposa one Wynika to z silnej rywalizacji ze strony producent w samochod w kt rzy chc utrzyma si na bardzo wymagaj cym i dynamicznym rynku ameryka skim POW D 3 BEZPIECZNY ZAKUP Do ka dego samochodu posiadamy dok adn dokumentacj dealera oraz wypis z systemu CARFAX Nie ka dy wie ale w znakomitej wi kszo ci Stan w wszelkie manipulacje przy samochodach stan licznika niewykazanie wykonania naprawy poza sieci serwis w autoryzowanych podczas kredytowania zakupu itp s karane wi zieniem ZOBACZ WI CEJ DLACZEGO WARTO BAZA WIEDZY dowiedz si wszystkiego o autach z USA Dlaczego nie kupujemy na aukcjach 25 wrzesie 2014 Odpowied jest prosta Od samego pocz tku skoncentrowali my nasze hellip Wyposa enie w samochodach z USA 25 wrzesie 2014 Samochody oferowane na rynku ameryka skim zar wno marek europejskich hellip Dostawa pod dom 25 wrzesie 2014 Ka dy z naszych klient w ceni sw j czas i hellip Dlaczego warto kupowa auta klasy wy sze hellip 25 wrzesie 2014 Odpowied jest bardzo prosta Przy autach ni szej klasy hellip Zobacz ca baz wiedzy Nie kupujemy z aukcji Nie kupujemy samochod w o w tpliwej przesz o ci oraz od os b prywatnych Wszystkie auta pochodz od autoryzowanych dealer w i posiadaj pe n dokumentacj oraz czysty CARFAX Newsletter zapisz si aby otrzymywa informacje Auta nowe i u ywane Na yczenie klient w sprowadzamy samochody zar wno nowe jak i u ywane niemal wszystkich marek Nie sprowadzamy z omu oraz samochod w powypadkowych Skontaktuj si nie czekaj a okazja ucieknie Mo esz skorzysta z formularza kontaktowego Lub po prostu zadzwo Jarek 48 607 56 44 58 Przemo 48 607 57 10 56 email info autotransusa com AutoTransUSA jest mark SSUgroup s r o Zobacz map O NAS Dlaczego warto Jak kupi Baza wiedzy Aktualne oferty Narz dzia Kontakt Linki pozycjonuj ce 2014 AutoTransUSA All rights reserved Home O NAS DLACZEGO WARTO JAK KUPI BAZA WIEDZY AKTUALNE OFERTY NARZ DZIA Kontakt
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://autotransusa.com/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

  • No sitemap.xml Found
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

  • Declared: pl-pl
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

HTML 5
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

utf-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

Yes
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Valid
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

26
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

No
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

1
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

No
Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.4706 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

46.248.176.20
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Zamosc, Lubelskie, Poland

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									autotransusa.com domain lookup results from whois.PublicDomainRegistry.com server:

Domain Name: AUTOTRANSUSA.COM
Registry Domain ID: 1849083619_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.publicdomainregistry.com
Registrar URL: www.publicdomainregistry.com
Updated Date: 2015-04-10T12:54:49Z
Creation Date: 2014-03-04T17:17:06Z
Registrar Registration Expiration Date: 2016-03-04T17:17:06Z
Registrar: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
Registrar IANA ID: 303
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Jaroslaw Romeyko
Registrant Organization: N/A
Registrant Street: Garbary 12/15
Registrant City: Poznan
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 61-867
Registrant Country: PL
Registrant Phone: +48.502982423
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: jarek.romeyko@o2.pl
Registry Admin ID:
Admin Name: Robert Siebielski
Admin Organization: Consulting Service Robert Siebielski (csid2071283)
Admin Street: ul. Domaniewska 35A lok 1B
Admin City: Warszawa
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 02-672
Admin Country: PL
Admin Phone: +48.228538888
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: domeny@consultingservice.pl
Registry Tech ID:
Tech Name: Jaroslaw Romeyko
Tech Organization: N/A
Tech Street: Garbary 12/15
Tech City: Poznan
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 61-867
Tech Country: PL
Tech Phone: +48.502982423
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: jarek.romeyko@o2.pl
Name Server: ns1.nameserverus2.com
Name Server: ns2.nameserverus2.com
DNSSEC:Unsigned
Registrar Abuse Contact Email: abuse-contact@publicdomainregistry.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1-2013775952
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>>Last update of WHOIS database: 2015-08-24T17:04:53+0000Z<<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Registration Service Provided By: CONSULTING SERVICE SP. Z O.O.
The data in this whois database is provided to you for information purposes
only, that is, to assist you in obtaining information about or related to a
domain name registration record. We make this information available "as is",
and do not guarantee its accuracy. By submitting a whois query, you agree
that you will use this data only for lawful purposes and that, under no
circumstances will you use this data to:
(1) enable high volume, automated, electronic processes that stress or load
this whois database system providing you this information; or
(2) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or
by telephone.
The compilation, repackaging, dissemination or other use of this data is
expressly prohibited without prior written consent from us. The Registrar of
record is PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
We reserve the right to modify these terms at any time.
By submitting this query, you agree to abide by these terms.									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Do góry