np. google.com

Report for biznesoferty.pl


Generated on August 31, 2015, 6:41 pm

Ogłoszenia biznesowe, biznes oferty. Kontakty dla biznesu, współpraca. Oferty handlowe, współpracy, ogłoszenia przetargi, inwestycje, nadwyżki, b2b, giełda biznes ofert.
66.5
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Not mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Mobile viewport not set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

100% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

6% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

83% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

291,055

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

5
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

23,000
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://biznesoferty.pl

Length: 12 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

BiznesOferty.pl - biznes oferty biznes ogłoszenia wspołpraca inwestycje b2b

Length: 77 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

Ogłoszenia biznesowe, biznes oferty. Kontakty dla biznesu, współpraca. Oferty handlowe, współpracy, ogłoszenia przetargi, inwestycje, nadwyżki, b2b, giełda biznes ofert.

Length: 177 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

biznes oferty,biznes ogłoszenia,współpraca,inwestycje,przetargi,giełda ofert,promocje,nadwyżki,b2b,kontakty

Length: 112 characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 0 1 0 6 0
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 13 images on this website.

0 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

3.71% (view text)

BiznesOferty pl biznes oferty biznes og oszenia wspo praca inwestycje b2b BiznesOferty pl og oszenia biznesowe kontakty w biznesie BiznesOferty pl to miejsce w kt rym przedsi biorcy zamieszczaj oferty i og oszenia w celu nawi zywania kontakt w biznesowych Znajdziesz tu oferty handlowe sprzeda y zlecenia pomys y na w asny biznes og oszenia wsp pracy i inne Dzia amy od 2003 roku Wsp praca Przetargi Promocje 22981 401 2214 Poszukiwane Nadwy ki Inwestycje 2867 1192 3388 Data 31 08 2015 Razem ofert 36505 Wsp praca Sprzedam biznes Promocje Poszukiwane Nadwy ki Inwestycje Jeste bezpo rednim IMPORTEREM TAKICH firm szukamy szczeg y oferty Adres dla Twojej firmy Warszawa 45 z mie wirtualne biuro szczeg y oferty Kredyty bankowe i po yczki prywatne dla firm szczeg y oferty Szukam wsp lnika partnera inwestora szczeg y oferty Jeste w Biznes Oferty pl Zaloguj si Nie pami tam has a Wyszukaj ofert we wszystkich bran ach AGD i RTV Budownictwo Chemia oleje paliwa Edukacja doradztwo Ekologia rodowisko Elektronika Finanse ubezpieczenia Gastronomia Komputery Internet Ksi gowo biuro Kultura sztuka Marketing reklama Meble wyposa enie wn trz Medycyna farmacja Motoryzacja Nieruchomo ci Odzie obuwie tekstylia Poligrafia druk Przemys automatyzacja Rolnictwo ywno Rozrywka rekreacja sport Transport komunikacja Turystyka Zdrowie uroda Inne we wszystkich dzia ach Wsp praca Przetargi Promocje Poszukiwane Nadwy ki Inwestycje Sprzedam biznes Hurtowa Gie da Towar w wybierz wojew dztwo dolno l skie kujawsko pomorskie lubelskie lubuskie dzkie ma opolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie l skie wi tokrzyskie warmi sko mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie ca a Polska zagranica Wyr nione oferty Sprzedam spokojnie biuro rachunkow Wysokie prowizje dochody pasywne Poszukujemy dystrybutor w koktai EXPORT Inwestycja Importujesz Szukamy partner w handlowych eks Winnica nawi e wsp prac z impor Szukamy importera dystrybutora kos Adres dla Twojej firmy Warszawa 45 Napoje energetyczne planet energ Poszukuj firmy do wsp pracy lub Sprzedam zak ad produkcyjny wytw Posadzki maszynowe tanio i solidni Kredyty bankowe i po yczki prywatn Nieruchomo ci Hiszpania Sprzedam odstapi salon kosmetyczn Hurtowa Gie da Towar w Rolnictwo ywno 461 Odzie obuwie tekstylia 375 Chemia oleje paliwa 185 Inne 135 Budownictwo 65 Meble wyposa enie wn trz 57 Zdrowie uroda 50 Przemys automatyzacja 48 AGD i RTV 40 Gastronomia 35 Katalog Gie dy Hurtowej Oferty franczyzowe Katalog ofert franczyzowych Dodaj ofert franczyzy Oferty zagraniczne Wielka Brytania Niemcy Ukraina Hiszpania W ochy S owacja Czechy Litwa Wi cej pa stw Polecane serwisy Katalog firm Odi pl Budownictwo w FirmyBudowlane pl Og oszenia drobne w Adin pl Transport w SpedMarket pl Sprzedam biznes 31 08 15 31 08 15 30 08 15 28 08 15 27 08 15 Klimatyczna kawiarnia Mokot w Sprzedam hotel w G ownie Sprzedam prosperuj cy hotel o rodek Sprzedam zak ad produkcji spo ywczej z Nieuchomo ci Ubezpieczenia Kredyty Tur mazowieckie dzkie l skie podlaskie mazowieckie Gastronomia Nieruchomo ci Turystyka Rolnictwo ywno Nieruchomo ci inne oferty z dzia u Sprzedam biznes Wsp praca 31 08 15 31 08 15 31 08 15 31 08 15 31 08 15 Sprzedam olej s onecznikowy 500 750 Zlec przeszycia kurtek damskich Podejm wsp prac w zakresie reklamy Zosta w a cicielem hurtowni regionaln Mailing do 3 000 000 do os b fizycznyc lubelskie mazowieckie wielkopolskie wielkopolskie wielkopolskie Rolnictwo ywno Odzie obuwie tekstylia Marketing reklama Budownictwo Marketing reklama inne oferty z dzia u Wsp praca Gie da Hurtowa 31 08 15 31 08 15 31 08 15 30 08 15 29 08 15 Pepsi cola 0 33 ml Head shoulders 400 ml Coca cola 0 33l slimcans napisy wlosk Bluzy dresowe Charles Kirk Farba proszkowa Niemcy Niemcy Niemcy dolno l skie lubelskie Rolnictwo ywno Chemia oleje paliwa Rolnictwo ywno Odzie obuwie tekstylia Chemia oleje paliwa inne oferty z dzia u Gie da Hurtowa Inwestycje 31 08 15 28 08 15 28 08 15 27 08 15 27 08 15 Sprzedam dzia k w doskona ej lokaliza Sprzedam czesk sp k s r o Kupie restauracje pizzernie z konces Finansowanie projekt w pomna anie kap Pa acyk czeka na tatusia dzkie dolno l skie l skie ma opolskie dolno l skie Nieruchomo ci Inne Gastronomia Finanse ubezpieczenia Nieruchomo ci inne oferty z dzia u Inwestycje Poszukiwane 31 08 15 31 08 15 31 08 15 31 08 15 29 08 15 Poszukuj s odyczy Batony Czekolady Podejm wsp prac z dostawc galanter Kupimy mi so drobiowe kacze wieprzow Kupimy na 0 vat wsp praca mi d Urz dzenie magazynowe ma opolskie pomorskie podlaskie ma opolskie podlaskie Rolnictwo ywno Inne Rolnictwo ywno Rolnictwo ywno Przemys automatyzacja inne oferty z dzia u Poszukiwane Promocje 31 08 15 27 08 15 18 08 15 10 08 15 10 08 15 Kup kilogram czystego z ota p ac c jed Publikacje ma a lingua sprzedam z po Stoisko wyspa handlowa meble sprzedam Lavazza oro 250g Wyprzeda lampy ogrodowe metal lux lubelskie mazowieckie mazowieckie ma opolskie l skie Finanse ubezpieczenia Edukacja doradztwo Meble wypos wn trz Rolnictwo ywno Meble wypos wn trz inne oferty z dzia u Promocje Nadwy ki 27 08 15 21 08 15 18 08 15 18 08 15 10 08 15 Cukier spo ywczy z Ukrainy Komplet mebli biurowych Szukam odbiorc w zapas w magazynowych rodki czysto ci du a r norodno Sprzedam sprz t kosmetyczny rowerek ma opolskie lubelskie kujawsko pomorskie mazowieckie mazowieckie Rolnictwo ywno Meble wypos wn trz Przemys automatyzacja Chemia oleje paliwa Zdrowie uroda inne oferty z dzia u Nadwy ki Przetargi 21 08 15 15 06 15 14 05 15 09 05 15 09 05 15 Makuch s onecznikowy i sojowy Sprzedam kaucje gwarancyjne Dzia ka z hal w trakcie budowy Kamie No yce gilotynowe haco Zwijarki do profili z serii HPR firm zachodniopomorskie wielkopolskie mazowieckie wi tokrzyskie wi tokrzyskie Rolnictwo ywno Budownictwo Nieruchomo ci Przemys automatyzacja Przemys automatyzacja inne oferty z dzia u Przetargi Czego szukali przedsi biorcy w BiznesOferty pl chemia domowa p yty drogowe zatrudni informacja gospodarcza noclegi szukam pracownika balustrady bielizna damska sprzedam meble sprzedam salon fryzjers mix odzie owy rynek chi ski fitness us ugi elektryczne us ugi spawalnicze odzie ochronna artyku y metalowe poduszki rzepak artyku y drewniane projekty architektonicz bi uteria srebrna zawory drukarnia deski tarasowe cebula wyroby sk rzane z om parkiety pralnia ma e agd rynek wielkiej brytanii hurt warzyw zlec prac sprzedam bralen buty damskie karmy p ytki tablice d ugi sie franczyzowa produkcja opakowa dofinansowanie firmy nauka j zyka eleganca odzie damska sprzedam alkohol po yczka pod zastaw hip dzia ka przemys owa sprzedam suplementy die szukam towar w fronty lakierowane artyku y zoologiczne sale weselne artyku y domowe hurtownie farmaceutyczn kluby dzieci ce instalacje alarmowe t uszcze produkty spo ywcze ogrzewanie pod ogowe 2003 2015 BiznesOferty pl Pomoc Cennik Kontakt Regulamin W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies Mo esz samodzielnie zarz dza cookies i dokona zmiany ustawie w swojej przegl darce Wi cej informacji znajdziesz na stronie cookies
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

Inside pages analysis

 

Title Meta description Text/HTML ratio
Inwestycje oferty inwestycji ogłoszenia giełda kontakty b2b - BiznesOferty.pl Ogłoszenia inwestycje biznesowe oferty inwestycji. Biznes kontakty. Szukasz źródeł finansowych? Zamieść ogłoszenia na BiznesOferty.pl b2b. Biznes oferty o inwestycjach. 4.03%
Jesteś bezpośrednim IMPORTEREM ??? TAKICH firm szukamy - Biznes Oferty.pl Oferty Poszukujemy firm które importują oraz które posiadaja nadwyżkę VAT-u. Co zrobimy ? Pomożęmy wyeksportować określony towar + zrekom biznes ogłoszenia oferty współpraca 3.91%
Jesteś bezpośrednim IMPORTEREM ??? TAKICH firm szukamy - Biznes Oferty.pl Oferty Poszukujemy firm które importują oraz które posiadaja nadwyżkę VAT-u. Co zrobimy ? Pomożęmy wyeksportować określony towar + zrekom biznes ogłoszenia oferty współpraca 3.92%
Show advice
High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://biznesoferty.pl/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

 • http://biznesoferty.pl/sitemap.xml
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

 • Declared: Missing
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

HTML 4.01 Transitional
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

UTF-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

Yes
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Invalid (17 Errors, 1 warning(s))
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

3,150
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

Yes
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

4
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

29
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.078 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

89.161.220.199
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Szczecin, Zachodniopomorskie, Poland

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									biznesoferty.pl domain lookup results from whois.dns.pl server:

DOMAIN NAME:      biznesoferty.pl
registrant type:    organization
nameservers:      dns.home.pl. [46.242.149.10]
dns2.home.pl. [46.242.149.20]
dns3.home.pl. [46.242.149.30]
created:        2003.08.27 08:22:28
last modified:     2015.07.28 09:14:03
renewal date:     2016.08.27 08:22:28
no option
dnssec:        Unsigned
TECHNICAL CONTACT:
company: Dyzurny administrator
AlphaNet Sp. z o.o.
street: Mireckiego 22
city: 41-200 Sosnowiec
location: PL
phone: +48.327636666
fax: +48.327853332
last modified: 2009.08.12
REGISTRAR:
Alphanet sp. z o.o.
al. Mireckiego 22
41-200 Sosnowiec
+48.32 4416346
domeny@alpha.pl
WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html
WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system
Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Do góry