np. google.com

Report for crazyworldpets.eu


Generated on August 31, 2015, 6:43 pm

Zapraszamy do Crazy World Pets. Sklepy zoologiczne w Warszawie i okolicach. W ofercie karma dla psów, karma dla kotów, legowiska, drapaki, obroże, smycze.
57.1
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Awesome! This website is 90% mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Good. Mobile viewport is set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

0% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

18% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

3% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

10,637,799

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

4
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

22
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

Popular pages

Show advice

This lists the popular pages on your website.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://crazyworldpets.eu

Length: 14 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

Sklepy Zoologiczne Crazy World Pets

Length: 35 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

Zapraszamy do Crazy World Pets. Sklepy zoologiczne w Warszawie i okolicach. W ofercie karma dla psów, karma dla kotów, legowiska, drapaki, obroże, smycze.

Length: 157 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

sklep zoologiczny, drapak, karma dla kotów, karma dla psów, legowisko, obroża, szelki dla psa, sklep dla psa, Royal Canin, zabawki dla psa

Length: 141 characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 48 12 0 0 3
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 110 images on this website.

39 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

3.15% (view text)

Sklepy Zoologiczne Crazy World Pets Psy Koty Gryzonie i zaj czaki Fretki Ptaki Home Nowo ci Nowo Immunec for dogs polisymbiotyk dla ps w K K 29 04 2015 Drontal 8211 odrobaczanie ps w i kot w CWP 02 02 2015 Frontline Combo Spot On CWP 01 02 2015 Informacje Pierwsze urodziny Crazy World Pets w Starej Papierni cwpets 28 08 2015 Wakacyjne promocje w Crazy World Pets K K 15 07 2015 1 lipca 8211 wiatowy Dzie Psa K K 30 06 2015 Galeria Sklep Internetowy Kontakt Pierwsze urodziny Crazy World Pets w Starej Papierni Wakacyjne promocje w Crazy World Pets Zbieraj kody i odbieraj nagrody Acana w extra cenach Nowo Immunec for dogs polisymbiotyk dla ps w Szarpaki w dobrej cenie Gubimy brzuszki na wiosn Super promocja na Cat 8217 s Best Psy Zobacz wi cej artyku w Poka mi swojego psa a powiem Ci jaki jeste 8230 8230 t obiegow prawd potwierdzaj badania Naukowcy pokazuj e cechy osobowo ci umo liwiaj 8230 Psi u miech Psy s zwierz tami mi so ernymi Ich z by s znakomicie przystosowane do takiego 8230 Wakacje z psem W a nie rozpocz si sezon wyjazdowy Zanim wybierzemy si w podr z naszym 8230 ywienie szczeni t ywno to klucz do dobrego zdrowia Szczeni ta maj szczeg lne potrzeby pokarmowe Do prawid owego 8230 Wsz dobylska sier Wiosna pora roku powszechnie kojarzona ze strzelaj cymi p kami drzew piewem ptak w 8230 Czy tania karma na pewno znaczy ta sza Gdy idziemy do sklepu po karm dla naszego pupila na co zwracamy uwag Na firm smak 8230 Jak by panem we w asnym domu Chcesz zapewni sobie pozycj dominanta wzgl dem swojego psa Nie musisz 8230 Uk ad pokarmowy psa Pies og ln budow swoich organ w wewn trznych w du ej mierze przypomina cz owieka 8230 Psie choroby Ka dy odpowiedzialny i troskliwy w a ciciel powinien zna choroby zagra aj cy psu Taka 8230 Piel gnacja pazur w Psie pazury nie s zbytnio k opotliwe w piel gnacji poniewa ze wzgl du na budow psiej 8230 Koty Zobacz wi cej artyku w Dlaczego koty maj w sy Czy zastanawiali cie si kiedy po co kot ma w sy Czy tylko po to eby wygl da 8230 Koci s uch Czy zastanawia e si kiedy jak s yszy kot W skr cie mo na powiedzie e koci 8230 Kot w Staro ytnym Egipcie 50 milion w lat temu miacis zwierz przypominaj ce asic y o na ziemi 8230 Spacer z kotem 8211 czemu nie Wygrzewaj ce si w pierwszych plamkach s o ca koty r wnie czuj nadchodz c wiosn 8230 Koci wzrok Cz sto zastanawiamy si jak widzi kot Czy jego spos b postrzegania wiata 8230 Akcesoria toaletowe dla kot w Temat toaletowych zakup w dla kota znajduje si w kr gu zainteresowania ka dego w a ciciela 8230 Zapachy z kuwety 8230 Jak sobie z tym poradzi Niewielu w a cicieli kot w mo e sobie pozwoli 8230 Przegl d wir w dla kota Obecna oferta podk ad w higienicznych dla kota jest coraz szersza a same zwierz ta 8230 Legowiska dla kota Legowisko czy budka takie pytanie zadaj sobie nowi posiadacze kota Decyzja 8230 Miski i poid a dla kot w Kotkowi potrzebne b d trzy miski na wod i na pokarm oddzielnie na suchy 8230 Gryzonie i Zaj czaki Zobacz wi cej artyku w Po co wince morskiej witamina C winki morskie podobnie jak ludzie nie potrafi wytworzy w swoim organizmie 8230 Jak oswoi chomika Oswajanie chomika to jedno z pierwszych bardzo wa nych zada wie o upieczonego w a ciciela 8230 Dlaczego kr lik powinien regularnie ciera z by Kr lik ma 28 z b w kt re rosn mu przez ca e ycie 8230 ywienie szynszyli Dieta szynszyli zwi zana jest nierozerwalnie z warunkami rodowiska z kt rego si one wywodz 8230 Pustynne terrarium dla myszoskoczka Absolutnie nie ma zasady wed ug kt rej myszoskoczki powinny mieszka tylko i wy cznie 8230 Podstawowe wyposa enie klatki dla chomika Zazwyczaj dost pne na rynku klatki posiadaj ju gotowe wyposa enie sprzedawane w zestawie 8230 Jak oswoi wink morsk Ka dy z nas chce mie jak najlepszy kontakt ze swoim zwierz tkiem Chce 8230 Rasy kr lik w W chwili obecnej na wiecie wyst puje oko o 100 ras kr lik w r ni cych si 8230 Fretki Zobacz wi cej artyku w K opotliwe zachowania fretek Cz sto zdarza si e komu spodoba si tch rzofretka w sklepie zoologicznym Po kilku 8230 ywienie fretki Dzikim przodkiem tch rzofretki jest tch rz Jest on zwierz ciem drapie nym ywi cym 8230 Jak oswoi fretk Fretka jest zwierz tkiem bardzo ywio owym i upartym Aby oswoi to zabawne zwierz potrzeba 8230 Tch rzofretka 8211 podstawowe informacje Na co dzie mo emy spotka si z r nymi nazwami tego zwierzaka np tch rzofretka 8230 Ptaki Zobacz wi cej artyku w Wszystko z umiarem b dy ywieniowe Niedob r lub nadmiar jakiego sk adnika pokarmowego mo e r nie si objawia u poszczeg lnych 8230 Zeberka Taeniopygia Poephila guttata Ojczyzn tego ma ego ptaka z rodziny astryldowatych jest Australia Zeberki zasiedlaj 8230 Gwarek Gracula religiosa Gwarek jest og lnie znany i lubiany za swoje krasom wcze zdolno ci Pochodzi z Azji 8230 Kanarek 8211 informacje podstawowe Ten niewielki gatunek ptaka z rodziny uszczak w by hodowany ju w redniowieczu 8230 Piel gnacja pazurk w u papu ki falistej Dbanie o pazurki papu ki jest bardzo wa ne Gdy pazurki s zbyt d ugie 8230 Rozpoznawanie p ci u ptak w P e ptak w mo na rozpozna na podstawie mniej lub bardziej wyra nych drugorz dowych cech 8230 Nimfa Nymphicus hollandicus Gatunek ten zasiedla ca Australi W suchym i gor cym wn trzu kontynentu jest 8230 Jak m drze dokarmia ptaki zim Powoli rozpoczyna si zima a tym samym wielu z nas zaczyna my le 8230 Nasze Sklepy Sklep Marywilska Wi cej Nasze Sklepy Stara Papiernia Wi cej Nasze sklepy Sklep Cio kosza Wi cej ANIMONDA CAT Brocconis 8X400g mix smak w ZESTAW 26 80 z Delikatne i pyszne mi sne kawa ki w sosie dla kot w doros ych Mix smak w BASKERVILLE Kaganiec fizjologiczny 49 90 z Wygodny i ca kowicie bezpieczny kaganiec fizjologiczny dla psa BRIT Boutiques Gourmandes Dog Adult Bits Pate 400g puszka 5 90 z Mokra karma w postaci mi snych kawa eczk w z pasztetem dla psa BRIT Boutiques Gourmandes Dog Adult True Meat Bits 400g puszka 7 90 z Mokra karma w postaci mi snych kawa eczk w w sosie dla psa DIAMOND Mucha wi teczna zapinana 19 90 z mucha z regulowanym zapi ciem w 8 wyj tkowych wi tecznych wzorach DIAMOND PETS Bufet z p yty MDF XS Sweet 99 00 z Ma y stojak na miski dla psa i kota Diamond Szafka na kuwet Lila 290 00 z Szafka na kuwet z le ank i materacykiem EUROPUPIL Kanapa kodura rozpinana 62 00 z Ekskluzywne legowisko w postaci kanapy pokrytej kodur EUROPUPIL Kanapa naro na z ko ci 80 00 z Ekskluzywne legowisko w postaci kanapy naro nej EUROPUPIL Kanapa plusz rozpinana 59 00 z Ekskluzywne legowisko w postaci pluszowej kanapy Facebook By Weblizar Powered By Weblizar 2 459 followers 2 070 fans 0 subscribers 408 people Archiwum O Nas Kontakt Witamy na nowej stronie Crazy World Pets Najnowsze Pierwsze urodziny Crazy World Pets w Starej Papierni 28 08 2015 Poka mi swojego psa a powiem Ci jaki jeste 8230 24 07 2015 Wakacyjne promocje w Crazy World Pets 15 07 2015 W sklepie online VETOQUINOL Kerabol 20ml WYPRZEDA 19 90 z Karma uzupe niaj ca do stosowania przy nadmiernym wypadaniu w os w amliwej matowej i suchej sier ci BEAPHAR Cavi fruit 100ml WYPRZEDA 19 90 z Mieszanka paszowa uzupe niaj ca Preparat z ekstraktem z dzikiej r y dla gryzoni bogaty w witamin C Dr SEIDEL Atraktis Kocimi tka 100ml WYPRZEDA 19 90 z Naturalny ekstrakt z kocimi tki kt ry dzia a na koty jak atraktant przywabi jaco ORIJEN DOG 6 Fish 340g WYPRZEDA 18 90 z Sucha karma oparta na mi sie z ryb dla ps w doros ych HILL 039 S SP FELINE KITTEN Chicken 400g WYPRZEDA 16 90 z Sucha karma o smaku kurczaka dla koci t TRIXIE Miska ze stali nierdzewnej 4 90 z Miska ze stali nierdzewnej dla kota TRIXIE Zestaw misek 41 90 z Podw jne miseczki dla kota TRIXIE Zestaw misek Eat on Feet 47 90 z Podw jne miseczki dla kota TRIXIE Miska ceramiczna podw jna dla kota 25 90 z Podw jne miseczki dla kota TRIXIE Miska ceramiczna dla kr tkonosych kot w 20 90 z Miska ceramiczna dla kot w z kr tkimi pyszczkami TRIXIE Miska ceramiczna dla kota 17 90 z Miska ceramiczna dla kota TRIXIE Miska ceramiczna dla kota 13 90 z Miska ceramiczna dla kota TRIXIE Miska ceramiczna dla kota 13 90 z Miska ceramiczna dla kota TRIXIE Miska ceramiczna dla kota 20 90 z Miska ceramiczna dla kota TRIXIE Miska ceramiczna dla kota 20 90 z Miska ceramiczna dla kota Copyright 2011 2015 All rights reserved uarr Do g ry Ta strona u ywa plik w Cookies Dowiedz si wi cej o celu ich u ywania i mo liwo ci zmiany ustawie Cookies w przegl darce Rozumiem
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

Inside pages analysis

 

Title Meta description Text/HTML ratio
0.00%
0.00%
0.00%
Show advice
High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://crazyworldpets.eu/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

  • http://crazyworldpets.eu/sitemap.xml
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

  • Declared: pl-PL
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

HTML 5
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

Missing
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

No
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Valid
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

1
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

No
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

17
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

1.081 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

213.186.33.5
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Paris, Ile-de-France, France

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									crazyworldpets.eu domain lookup results from whois.eu server:

Domain: crazyworldpets.eu
Registrant:
NOT DISCLOSED!
Visit www.eurid.eu for webbased whois.
Technical:
Name: Klaba Octave
Organisation: OVH
Language: fr
Phone: +33.899701761
Fax: +33.320200958
Email: support@ovh.com
Registrar:
Name: OVH SAS
Website: www.ovh.com/
Name servers:
ns12.ovh.net
dns12.ovh.net
Keys:
flags:KSK protocol:3 algorithm:RSA_SHA1_NSEC3 pubKey:AwEAAc6lYnFpui85Gcns9WLE50Iy354Fa4Qzm44d7LTNZq0EhhVkJ1zt6hzt4c8oV9T4wZI6+e/BQr7tqtuX///uylcLmOzQ9c2d8xd3COs1eSamSNxL4tl047dGa9TtCVcCTdbkqkDrSCRtsXWfp2PlfATZNI1Hignolk6UsQphnWy1
Please visit www.eurid.eu for more info.									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Do góry