client-domain.com

Report for firma.pl


Generated on August 23, 2015, 7:57 pm

Tanie strony www dla firm, profesjonalny adres e-mail (Twoja.nazwa)@firma.pl TYLKO dla firm, rejestracja domen z końcówką .firma.pl
61.2
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Not mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Mobile viewport not set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

100% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

0% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

23% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

4,164,156

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

3
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

79
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://firma.pl

Length: 5 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

FIRMA.PL - tanie strony www dla firm, firmowa poczta e-mail, domeny z końcówką .firma.pl

Length: 91 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

Tanie strony www dla firm, profesjonalny adres e-mail (Twoja.nazwa)@firma.pl TYLKO dla firm, rejestracja domen z końcówką .firma.pl

Length: 134 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

Length: No characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
5 0 9 0 0 0
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 12 images on this website.

5 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

3.41% (view text)

FIRMA PL tanie strony www dla firm firmowa poczta e mail domeny z ko c wk firma pl Strona g wna Kontakt Skontaktuj si z nami 22 858 39 66 Wyszukaj na stronie Strony www Oferta dla firm Nasza oferta Opis us ugi Domena i hosting Regulamin Pozycjonowanie Poczta e mail Profesjonalne konto E mail w domenie firma pl Dla kogo Dlaczego warto Jak zam wi Specyfikacja techniczna Domeny Z ko c wk firma pl Domeny z ko c wk firma pl Jak wybra domen Dlaczego warto Jak zam wi Spo eczno FIRMA PL O nas Informacje O nas Kontakt Napisz do nas Strony www dla firm Tanie strony internetowe dla firm ju od 299 z netto Rejestracja domeny i hosting za darmo w pierwszym roku Wybierz stron www w odpowiednim dla Ciebie pakiecie Poczta e mail dla firm Poczta e mail Twoja nazwa firma pl TYLKO dla firm Profesjonalny adres konto e mail bez reklam fachowa obs uga za mniej ni my lisz Domeny dla firm Domeny z ko c wk firma pl dedykowane s tylko dla firm Tw j adres strony internetowej mo e wygl da tak www Twoja nazwa firma pl Du o wolnych atrakcyjnych nazw sprawd teraz Spo eczno FIRMA PL Do cz do spo eczno ci FIRMA PL firm dbaj cych o sw j wizerunek w Sieci PROFESJONALNA FIRMA Strony www dla firm Strony www dla firm ju od 299 z Atrakcyjne szablony do wyboru Profesjonalne firmowe strony www ju od 299 z op ata jednorazowa Nie musisz g owi si nad obs ug skomplikowanych program w zatrudnia informatyka ani wydawa du ych kwot Wystarczy 299 z aby posiada profesjonaln firmow stron internetow Do stworzenia strony www wystarczy przes a nam informacje o Twojej firmie i logo Skorzystaj z dedykowanej tylko dla firm domeny z ko c wk firma pl w kt rej uruchomimy Tw j serwis internetowy Przyk adowy adres strony internetowej www Twoja_nazwa firma pl zobacz Poczta e mail dla firm Twoja nazwa firma pl Profesjonalna poczta e mail dla firm Przy prowadzeniu firmy jednym z najwa niejszych narz dzi jest poczta e mail Dzi ki niej kontaktujesz si ze swoimi obecnymi klientami i pozyskujesz nowych Twoja nazwa firma pl to profesjonalny adres poczty e mail kt ry pomo e Ci zbudowa pozytywny wizerunek w r d Twoich klient w Poczta e mail bez reklam Nie wysy amy adnych reklam na konta naszych klient w Bez dodatkowych koszt w Profesjonalny adres poczty email BEZ koszt w rejestracji w asnej domeny zobacz Domeny dla firm Domeny z ko c wk firma pl Idealne rozwi zanie dla firm Rejestracja dobrej i chwytliwej nazwy domeny to du y sukces w wirtualnym wiecie Problem w tym e takie domeny cz sto s ju po prostu zaj te Masz firm i potrzebujesz serwisu internetowego Teraz mamy dla Ciebie idealne rozwi zanie zam w unikalny dedykowany tylko firmom adres www Twoja_nazwa firma pl pod kt rym b dzie widoczny Tw j serwis internetowy i na kt rym uruchomisz wszelkie potrzebne Ci us ugi hostingowe Nie zwlekaj Ju teraz zarejestruj swoj nazw w domenie firma pl i ciesz si profesjonalnym adresem strony www zobacz Spo eczno Firma pl Do cz do spo eczno ci firma pl Prowadzisz lub zamierzasz za o y w asn firm Zastanawiasz si co zrobi by si przebi na rynku i zdoby zaufanie klient w Jeste we w a ciwym miejscu Je li chcesz aby inni odbierali Ci jako profesjonalnego partnera biznesowego wybierz us ugi kt re pomog Ci wp yn na rozpoznawalno i sukces Twojej firmy Dzia aj profesjonalnie Do cz do firm z dobrym adresem zobacz JAKO i PROFESJONALIZM O d lat wiadczymy nasze us ugi z my l o satysfakcji naszych klient w Stawiamy przy tym przede wszystkim na jako i profesjonalizm Ka dy kolejny zadowolony klient to dla nas pow d do dumy Po latach do wiadcze istniejemy od 2003 roku wiemy jak zapewni naszym klientom obs ug najwy szej jako ci Aby przekona o tym naszych potencjalnych klient w oferujemy im 14 dniowe bezp atne okresy testowe W tym czasie ka dy mo e dok adnie sprawdzi wybran przez siebie us ug Korzystanie z us ugi w okresie testowym nie powoduje adnych zobowi za STRONY WWW Nasza oferta Opis us ugi Domena i hosting Regulamin Pozycjonowanie POCZTA E MAIL Poczta e mail w domenie firma pl Dla kogo Dlaczego warto Jak zam wi Specyfikacja techniczna DOMENY Domeny z ko c wk firma pl Jak wybra domen Dlaczego warto Jak zam wi PARTNERZY 2012 2015 Copyright Wykonanie IBE Piotr Stoczewski ul Czarnomorska 17 lok 95 02 758 Warszawa tel 22 858 39 66 Id do g ry Ta strona u ywa plik w cookies dla poprawnej realizacji zam wie oraz do cel w statystycznych Akceptuj Nasza Polityka Prywatno ci
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Website compliance

robots.txt

http://firma.pl/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

 • http://firma.pl/sitemap.xml
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

 • Declared: pl-PL
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

HTML 5
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

UTF-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

Yes
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Valid
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

89,700
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

32
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

5
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

Yes
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

1
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.8539 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

62.121.136.10
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Krakow, Malopolskie, Poland

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									firma.pl domain lookup results from whois.dns.pl server:

DOMAIN NAME:      firma.pl
registrant type:    individual
nameservers:      ns1.ibe.pl. [62.121.128.51]
ns2.ibe.pl. [62.121.128.52]
created:        1998.04.14 13:00:00
last modified:     2015.03.23 21:19:22
renewal date:     2016.04.13 14:00:00
option created:    2013.08.19 13:51:19
option expiration date:    2016.08.19 13:51:19
dnssec:        Unsigned
TECHNICAL CONTACT:
company: IBE Piotr Stoczewski
street: ul. Czarnomorska 17 m 95
city: 02-758 Warszawa
location: PL
phone: +48.228583966
last modified: 2010.12.14
REGISTRAR:
CETI S.C.
ul. Pilotow 21/1
31-462 Krakow
Polska/Poland
+48.12 6323122
biuro@ceti.pl
WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html
WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system
Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Back to top