np. google.com

Report for kamilcebulski.pl


Generated on August 30, 2015, 1:02 pm

Blog Kamila Cebulskiego
55.3
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Not mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Mobile viewport not set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

90% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

0% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

7% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

530,048

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

3
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

372
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

This lists the popular pages on your website.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://kamilcebulski.pl

Length: 13 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

Blog Kamila Cebulskiego

Length: 23 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

Length: No characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

Length: No characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
11 0 6 0 0 0
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 14 images on this website.

12 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

3.23% (view text)

Blog Kamila Cebulskiego Start O mnie Ksi ki Zdj cia Kontakt Data 29 sierpnia 2015 Autor Kamil Cebulski Kategoria Artyku y Tags No tags set for this entry pa stwizm Jako e nied ugo odb dzie si organizowany co 4 lata pot ny rytua religijny postanowi em opowiedzie wam o religii kt ra podbija miliony ludzi na ca ym wiecie Komentarzy 0 Link do wpisu RSS 2 0 sie 2015 24 Kwintesencja kraju dziad w Aby nie ucieka z maj tkiem w r ne sp ki czy fundacje ustawodawca stworzy art 301 KK Polecam jego lektur bo jest to kwintesencja kraju dziad w Zaczyna si nudno bo warto przeczyta przepis Art 301 1 Kto b d c d u nikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich nale no ci przez to e tworzy w oparciu o przepisy prawa hellip Komentarzy 0 Link do wpisu RSS 2 0 sie 2015 21 Wiara w wolny rynek Kiedy aby sprawdzi skuteczno p atnej reklamy na FB wyda em 20 z za promocj kilku post w Por wnuj c popularno moich gratulacji do konsula w Abud y z wynikami mojej 20 z kampanii promocyjnej i zak adaj c e dupa nie jest wulgaryzmem szacuj e warto kurwy i innych dobrze wycelowanych wulgaryzm w to 7 360 z sztuk Nie wiem dlaczego hellip Komentarzy 2 Link do wpisu RSS 2 0 sie 2015 20 Krok do przodu i kilka do ty u rz d od 1 stycznia szykuje mo liwo zak adania sp ki od 1 z Hura Ale niestety to tylko na wierzchu bo jak zwykle smakowit kie bask wyborcz przyprawiaj tak niemi ym sosem e si je odechciewa Jak wychodzi z szykowanych przepis w przestan automatycznie by prezesem a zostan wr k Wyp ata np dywidendy b dzie mog a nast pi tylko w wczas gdy zarz d sp ki hellip Komentarzy 3 Link do wpisu RSS 2 0 sie 2015 14 Nie zgodzili si na wy szy wyrok Pami tacie moje odwo anie od wyroku zamiany mandatu 50 z na 2 dni aresztu Wnioskowa em e wyrok jest sprzeczny z konstytucj i e powinienem dosta przynajmniej 5 dni aresztu Tutaj macie pismo moj skarg Przeczytajcie je zanim przeczytanie to co wklejam teraz https scontent arn2 1 xx fbcdn net hphotos xft1 t31 0 8 s960x960 11336876_378406395681799_6167894628913546320_o jpg W a nie przysz a odpowied S d zdecydowa moje odwo anie pozostawi bez rozpatrzenia Wrzucam wam ca e hellip Komentarzy 6 Link do wpisu RSS 2 0 sie 2015 8 Komuszki chocia pracowa y na 8230 Ustawa Wilczka nie by a tworzona po to aby uwolni gospodark i da ludziom mo liwo zarabiania By a tworzona po to aby bez adnych licencji czy pozwole m c przej szybko i za p darmo nierentowne zak ady Wolno jak uzyskali mali ludzie by a wi rami ze s ynnego powiedzenia o r baniu drewna i dowodem e politycy robi dobre rzeczy wy cznie ze hellip Komentarzy 2 Link do wpisu RSS 2 0 sie 2015 6 Obywatel nie jest cz owiekiem Pierwsze pytanie w referendum o JOW y jest niekonstytucyjne Ale mo e sp jrzmy na to inaczej Mo e to konstytucja jest niereferendalna W 1997 roku gdy j uchwalano 52 7 ludzi by o za przy frekwencji zaledwie 42 86 Bior c pod uwag dzisiejsze prawo uchwalenie konstytucji nie spe nia o wymog w No ale od czego jest kreatywno Wszak wystarczy o zwolni z progu frekwencji hellip Komentarzy 4 Link do wpisu RSS 2 0 sie 2015 3 Do aresztu za 10 dolar w Na zdj ciu macie Becky Rehr z jej 11 letnim kundelkiem Mieszkaj w okolicach Kalamazoo w stanie Michigan Becky nie przed u y a w sensie nie op aci a na czas bo innych wymog w nie ma 10 dolar w licencji na psa na nast pny rok M wi e mia a akurat sporo obowi zk w i jako tak odk ada a na p niej Dosta a list ponaglaj cy a hellip Komentarzy 3 Link do wpisu RSS 2 0 sie 2015 1 Lewactwo Do powszechnie panuje przekonanie e lewica i prawica to dwie odmienne ale r wne sobie koncepcje e w ka dej z nich znajdziemy co dobrego i z ego i powinni my szanowa ka d opini Przewa nie my l tak osoby rednie Takie kt rych rozumowanie a w zasadzie wiatopogl d nie opiera si o zasady a o p ytkie emocjonalne analizy robione na hellip Komentarzy 13 Link do wpisu RSS 2 0 lip 2015 31 Co by cie robili gdyby 8230 M cz ce s te wakacje Nic nie idzie za atwi bo albo kto wyjecha albo si szykuje do wyjazdu albo w a nie wr ci i musi odrobi zaleg o ci zanim zacznie z Tob w og le rozmawia Te bym wyjecha chocia by zerkn co tam w Zambii s ycha ale z przyczyn prywatnych przez miesi c jestem uziemiony Nawet jutro zaczyna si Biznes Camp hellip Komentarzy 28 Link do wpisu RSS 2 0 Wyszukiwarka KATEGORIE Newsletter Imi Nazwisko E mail RSS RSS 2 RDF RSS 1 0 Atom Afryka FUNDACJA www kcbe pl Blog Kamila Cebulskiego jest wlasnoscia Fundacji Kamil Cebulski Business Education Kazda wyrazona na blogu opinia jest opinia tylko i wylacznie komentujacego internauty Wszystkie znaki towarowe slogany teksty oraz loga ukazywane na tej stronie sa wlasnoscia ich tw rc w Copyright 2015 Blog Kamila Cebulskiego Wszystkie prawa zastrzezone Na poczatek strony Strona gl wna
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

Yes
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

Inside pages analysis

Show advice
High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://kamilcebulski.pl/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

 • http://kamilcebulski.pl/sitemap.xml
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

 • Declared: pl-PL
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

XHTML 1.0 Strict
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

UTF-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

Yes
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Invalid (111 Errors, 27 warning(s))
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

340
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

No
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

45
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

6
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

No
Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

1.0712 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

94.152.11.12
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Krakow, Malopolskie, Poland

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									kamilcebulski.pl domain lookup results from whois.dns.pl server:

DOMAIN NAME:      kamilcebulski.pl
registrant type:    organization
nameservers:      ns1.kei.pl. [94.152.201.201]
ns2.kei.pl. [195.149.225.1]
created:        2005.04.09 19:13:12
last modified:     2015.04.08 14:38:27
renewal date:     2016.04.09 19:13:12
no option
dnssec:        Unsigned
TECHNICAL CONTACT:
company: Fundacja ASBIRO
street: Spokojna 14
city: 28-300 Jedrzejow
location: PL
phone: +48.608069492
last modified: 2013.01.25
REGISTRAR:
DINFO - Systemy Internetowe Sylwia Wieronska
ul. Mostowa 5
43-300 Bielsko-Biala
Polska/Poland
+48.33 8225471
biuro@dinfo.pl
WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html
WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system
Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Do góry