np. google.com

Report for katalogfirmowy.com


Generated on August 25, 2015, 8:31 am

Katalog polskich firm
60.2
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Awesome! This website is 99% mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Good. Mobile viewport is set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

0% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

0% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

0% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

1,693,506

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

3
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

221
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://katalogfirmowy.com

Length: 14 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

Katalog firm - Katalog Firmowy

Length: 30 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

Katalog polskich firm

Length: 21 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

Katalog polskich firm

Length: 21 characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 1 0 0 1 0
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 1 images on this website.

0 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

2.80% (view text)

Katalog firm Katalog Firmowy You are using an outdated browser Please upgrade your browser to improve your experience Zaloguj Rejestracja Dodaj firm do katalogu Katalog Firmowy Katalog firm Katalog firm Produkty Posiadamy 5 firm w naszym katalogu Wyszukiwanie zaawansowane Tu jeste Katalog firm Promowane firmy Wi cej Wstecz Dalej Box tekstowy Zareklamuj si Wybierz kategori Biuro i firma 2 Archiwizacja dokument w 0 Banki danych 0 Biura og osze 0 Biura rachunkowe 0 Centrale telefoniczne 0 Komputery i akcesoria 0 Maszyny i urz dzenia biurowe 2 Materia y biurowe i papiernicze 0 Meble biurowe 0 Organizacja imprez bankiet w 0 Po rednictwo pracy 0 Pozosta e us ugi 0 Rzeczoznawcy 0 Wi cej Budownictwo 0 Architektura 0 Architektura wn trz 0 Armatura 0 Biura projektowe 0 Budownictwo drogowe 0 Budownictwo mieszkaniowe 0 Budownictwo przemys owe 0 Docieplenia 0 Elektryka 0 Geodezja geologia ikartografia 0 Instalacje centralnego ogrzewania 0 Instalacje gazowe 0 Instalacje elektryczne 0 Wi cej Doradztwo 0 Adwokaci 0 Badania i analizy techniczne 0 Biura po rednictwa pracy 0 Doradcy ksi gowi i podatkowi 0 Doradcy personalni 0 Doradcy prawni 0 Doradztwo i badania 0 Inwestycyjne 0 Notariusze 0 Us ugi konsultingowe 0 Zarz dzanie przedsi biorstwami 0 Wi cej Edukacja i nauka 0 Biblioteki i czytelnie 0 Gimnazja 0 Ksi garnie 0 Kursy inne 0 Kursy komputerowe 0 Kursy prawa jazdy 0 Kursy zawodowe 0 Nauka ta ca 0 Przedszkola i obki 0 Szko y j zykowe 0 Szko y licealne 0 Szko y muzyczne 0 Szko y podstawowe 0 Szko y policealne 0 Uczelnie wy sze 0 Wydawnictwa 0 Wi cej Finanse i ubezpieczenia 0 Banki 0 Biura maklerskie 0 Biura rachunkowe 0 Brokerzy 0 Doradztwo finansowe i prawne 0 Fundusze i sp ki inwestycyjne 0 Kantory 0 Kredyty i po yczki 0 Ksi gowo 0 Leasing 0 Lombardy 0 Notariusze 0 Po rednictwo finansowe 0 Prawnicy 0 Radcy prawni 0 Rzeczoznawcy 0 Towarzystwa emerytalne 0 Ubezpieczenia 0 Windykacja 0 Wi cej Komputery i internet 1 Aplikacje internetowe 0 Doradztwo informatyczne 0 Drukarki materia y naprawa 0 E commerce 0 Grafika 0 Hosting i domeny 0 Kamery cyfrowe 0 Karty identyfikacyjne i czytniki kod w 0 Kawiarenki internetowe 0 Komputery u ywane 0 Ksero 0 Kursy komputerowe 0 Naprawa komputer w i akcesori w 0 Oprogramowanie 1 Oprogramowanie sprzeda 0 Oprogramowanie dla internetu 0 Portale i wortale internetowe 0 Pozycjonowanie stron 0 Przepisywanie tekst w 0 Sieci zak adanie 0 Sprzeda komputer w i akcesori w 0 Tworzenie stron 0 Us ugi internetowe 0 Wi cej Marketing i reklama 0 Agencje fotograficzne 0 Agencje marketingowe 0 Agencje modelek 0 Agencje public relations 0 Agencje reklamowe 0 Artyku y gad ety reklamowe 0 Badania rynku i opinii publicznej 0 Drukarnie 0 Introligatorstwo 0 Kolporta 0 Marketing bezpo redni 0 Poligrafia 0 Reklama i marketing w Internecie 0 Reklama prasowa 0 Reklama telewizyjna filmowa radiowa 0 Reklama zewn trzna 0 Wydawnictwa 0 Wi cej Motoryzacja i transport 1 Audio i alarmy 0 Cz ci i akcesoria samochodowe 0 Komisy i gie dy samochodowe 0 Kursy prawa jazdy 0 Materia y eksploatacyjne 0 Myjnie samochodowe 0 Parkingi i gara e 0 Przeprowadzki 1 Salony samochodowe 0 Serwisy motoryzacyjne 0 Spedycja 0 Stacje kontroli pojazd w 0 Stacje paliw 0 Taxi 0 Transport drogowy 0 Transport kolejowy 0 Transport morski 0 Tuning 0 Us ugi kurierskie 0 Warsztaty samochodowe 0 Wulkanizacja 0 Wynajem samochod w 0 Auto Komis 0 Wi cej Nieruchomo ci 0 Administracja i zarz dzenie nieruchomo ciami 0 Agencje nieruchomo ci 0 Ochrona nieruchomo ci 0 Sprzeda nieruchomo ci 0 Wycena nieruchomo ci 0 Wynajem nieruchomo ci 0 Wi cej Producenci i hurtownie 2 AGD i RTV 0 Alkohole 0 Artyku y biurowe 0 Artyku y rolnicze 0 Automatyka przemys owa 0 Chemiczne i rodk w czyszcz cych 0 Farb lakier w tapet i wyk adzin 0 Hurtownie budowlane 0 Hurtownie elektroniczne 0 Hurtownie elektryczne 0 Hurtownie i producenci meblowi 0 Hurtownie i producenci napoj w 0 Hurtownie i producenci zabawek 0 Hurtownie kosmetyk w 0 Hurtownie mi sne 0 Hurtownie motoryzacyjne 0 Hurtownie ogrodnicze 0 Hurtownie papiernicze 0 Hurtownie sportowe 0 Hurtownie spo ywcze 0 Komputer w i urz dze biurowych 0 Ksi ek gazet i czasopism 0 Maszyny 0 Narz dzia i elektronarz dzia 0 Obuwie 0 Odzie owe i w kiennicze 0 Okna drzwi 0 Opakowania 2 Producenci drewna 0 Producenci szk a 0 Tworzywa sztuczne 0 Wyposa enia wn trz 0 Wi cej Przemys 2 D wigi i urz dzenia d wigowe 0 Elektromechanika 0 Elektrotechnika 0 Galwanizacja 0 G rnictwo akcesoria i materia y 0 Hutnictwo akcesoria i materia y 0 Hydraulika si owa 0 Maszyny 2 Metalurgia 0 Narz dzia 0 Podno niki transportery 0 Silniki 0 Stal i wyroby stalowe 0 Z om 0 Wi cej Rolnictwo i zwierz ta 0 Le nictwo i produkcja le na 0 Garbarnie 0 Rolnicze artyku y sprz t narz dzia 0 Rolnicze maszyny 0 Rolnicze us ugi 0 Rybo wstwo 0 Schroniska dla zwierz t 0 Sklepy zoologiczne 0 Skup warzyw owoc w runa le nego 0 Skup zwierz t 0 Skup sprzeda sk r 0 Szk ki le ne 0 Tresura szkolenia zwierz t 0 Weterynarze 0 Woda badanie uzdatnianie 0 Zwierz ta sprzeda hodowla 0 Wi cej Rozrywka i kultura 0 Aktywny wypoczynek 0 Bary 0 Dyskoteki 0 Filmy video dvd i bluray 0 Galerie 0 Gry zabawki automaty do gier 0 Kina 0 Kluby 0 Muzea 0 Muzyka 0 Organizatorzy imprez 0 Pirotechnika 0 Pizzerie 0 Pokazy artystyczne 0 Puby 0 Restauracje 0 Teatry 0 Telewizja 0 Wyroby artystyczne 0 Wi cej Sklepy 1 Apteki 0 Artyku y biurowe 0 Artyku y dzieci ce 0 Bukmacherskie zak ady sportowe 0 Farby lakiery i kleje 0 Galanteria sk rzana 0 Higiena 0 Komisy 0 Ksi garnie 0 Kwiaciarnie 0 Odzie u ywana 0 Optyk 0 Pasmanteria 0 Piekarnie cukiernie 0 Salony jubilerskie 0 Salony lubne 0 Sklepy budowlane i metalowe 1 Sklepy internetowe 0 Sklepy komputerowe 0 Sklepy motoryzacyjne 0 Sklepy obuwnicze 0 Sklepy spo ywcze 0 Sklepy z AGD i RTV 0 Sklepy z antykami 0 Sklepy z zabawkami 0 Wyposa enie mieszka 0 Zdrowa ywno i zielarstwo 0 Wi cej Telekomunikacja 0 Akcesoria do telefon w 0 Sprzeda telefon w i faks w 0 Telefonia kom rkowa 0 Telefonia stacjonarna 0 VOIP 0 Turystyka 0 Agencje turystyczne 0 Agroturystyka 0 Aktywny wypoczynek 0 Autokarowe przewozy 0 Camping pola namiotowe 0 Domki letniskowe 0 Hotele 0 O rodki wczasowe 0 Pensjonaty 0 Pokoje go cinne 0 Schroniska turystyczne 0 Sprz t turystyczny 0 Wycieczki krajowe 0 Wycieczki zagraniczne 0 Wi cej Us ugi 0 Agencje ochrony i detektywistyczne 0 Architekci 0 Automatyka przemys owo budowlana 0 Biura rachunkowe 0 Blacharstwo samochodowe 0 Budowlane 0 Hydrauliczne 0 Kamieniarstwo 0 Krawiectwo 0 Lakiernictwo 0 Mechanika pojazdowa 0 Naprawa sprz tu RTV i AGD 0 Pralnie i us ugi pralnicze 0 Reklama i poligrafia 0 Remonty 0 Rzeczoznawstwo maj tkowe 0 Salony fryzjerskie 0 Salony kosmetyczne 0 lusarskie 0 Stolarskie 0 Stomatologiczne i protetyczne 0 T umaczenia 0 Wideo filmowanie 0 Wycena nieruchomo ci 0 Wi cej Zdrowie i uroda 0 Apteki 0 Fitness 0 Ginekologia 0 Kliniki prywatne 0 Lekarze domowi 0 Masa 0 Medycyna naturalna 0 Okulistyka 0 Ortopedia 0 Przychodnie i poradnie 0 Rehabilitacja 0 Salony fryzjerskie 0 Salony kosmetyczne 0 Sanatoria uzdrowiska 0 Si ownie 0 Solaria 0 Sprz t medyczny 0 Szpitale 0 Zdrowa ywno i zielarstwo 0 Wi cej Aktualno ci Archiwum aktualno ci Uruchamiamy pierwsze testy AkoPortal 2013 03 27 14 07 Reklama Zareklamuj si Zapisz si do newslettera Zapozna em am si z tre ci regulaminu i akceptuj jego zapisy w tym informuj ce o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych przez w a ciciela serwisu Wyra am zgod na otrzymywanie drog elektroniczn na podany adres e mail informacji handlowych dotycz cych us ug i produkt w w asnych oraz partner w w a ciciela serwisu TAK NIE Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu us ug i produkt w partner w w a ciciela serwis w Kontakt Cennik O nas Polityka prywatno ci Regulamin Reklama Copyright Katalog Firmowy
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

Inside pages analysis

 

Title Meta description Text/HTML ratio
Produkty - Katalog Firmowy Katalog polskich firm 3.19%
Wyszukiwanie zaawansowane - Katalog firm - Katalog Firmowy Katalog polskich firm 2.88%
Promowane firmy - Katalog firm - Katalog Firmowy Katalog polskich firm 3.20%
Show advice
High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://katalogfirmowy.com/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

  • http://katalogfirmowy.com/sitemap.xml
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

  • Declared: Missing
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

HTML 5
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

utf-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

No
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Valid
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

36
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

No
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

80
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.3102 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

88.198.26.249
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Gunzenhausen, Bayern, Germany

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									katalogfirmowy.com domain lookup results from whois.rrpproxy.net server:

Domain Name: katalogfirmowy.com
Registry Domain ID: 1585252484_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.rrpproxy.net
Registrar URL: http://www.aftermarket.pl
Updated Date: 2015-01-13T20:07:12.0Z
Creation Date: 2010-02-12T21:06:07.0Z
Registrar Registration Expiration Date: 2016-02-12T21:06:07.0Z
Registrar: Key-Systems GmbH
Registrar IANA ID: 269
Registrar Abuse Contact Email: abuse@key-systems.net
Registrar Abuse Contact Phone: +49.68949396850
Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Domain Privacy
Registrant Organization: Domain Privacy, LLC
Registrant Street: 16192 Coastal Highway
Registrant City: Lewes
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 19958
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.3024507070
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: privacy@dropped.pl
Registry Admin ID:
Admin Name: Domain Privacy
Admin Organization: Domain Privacy, LLC
Admin Street: 16192 Coastal Highway
Admin City: Lewes
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 19958
Admin Country: US
Admin Phone: +1.3024507070
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: privacy@dropped.pl
Registry Tech ID:
Tech Name: Domain Privacy
Tech Organization: Domain Privacy, LLC
Tech Street: 16192 Coastal Highway
Tech City: Lewes
Tech Postal Code: 19958
Tech State/Province:
Tech Country: US
Tech Phone: +1.3024507070
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: privacy@dropped.pl
Name Server: dns8.linuxpl.com
Name Server: ns8.linuxpl.com
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2015-08-25T06:26:12.0Z <<<
Registry Billing ID:
Billing Name: Domain Privacy
Billing Organization: Domain Privacy, LLC
Billing Street: 16192 Coastal Highway
Billing City: Lewes
Billing State/Province:
Billing Postal Code: 19958
Billing Country: US
Billing Phone: +1.3024507070
Billing Phone Ext:
Billing Fax:
Billing Fax Ext:
Billing Email: privacy@dropped.pl
; Please register your domains at; http://www.aftermarket.pl
; For more information on Whois status codes,
; please visit http://www.icann.org/epp
;
; This data is provided by Michau Enterprises Limited
; for information purposes, and to assist persons obtaining information
; about or related to domain name registration records.
; Michau Enterprises Limited does not guarantee its accuracy.
; By submitting a WHOIS query, you agree that you will use this data
; only for lawful purposes and that, under no circumstances, you will
; use this data to
; 1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
;    unsolicited, commercial advertising or solicitations via E-mail
;    (spam); or
; 2) enable high volume, automated, electronic processes that apply
;    to this WHOIS server.
; These terms may be changed without prior notice.
; By submitting this query, you agree to abide by this policy.									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Do góry