np. google.com

Report for ocsw.pl


Generated on August 31, 2015, 6:27 pm

OCSW - Portal miejski Ostrowca Świętokrzyskiego i Powiatu ostrowieckiego : OCSW
53.5
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Not mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Good. Mobile viewport is set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

0% issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

0% issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

0% issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

8,516,110

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

N/A
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

178
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://ocsw.pl

Length: 4 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

OCSW - Portal miejski Ostrowca Świętokrzyskiego i Powiatu ostrowieckiego : OCSW

Length: 81 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

Length: No characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

Length: No characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
31 0 1 0 0 0
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 6 images on this website.

5 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

4.83% (view text)

OCSW Portal miejski Ostrowca wi tokrzyskiego i Powiatu ostrowieckiego OCSW domi Portal Miejski Ostrowca w i Powiatu Ostrowieckiego Nasza strona na facebooku Nasza strona na Twitterze Nasz Google Nasz profil na instagramie Nasz kana na YouTube Nasz kana RSS Dzi poniedzia ek 31 08 Jutro wtorek 01 09 Miasto Urz d Miasta Komunikacja miejska O mie cie Kalendarz wydarze Wa ne telefony Bankomaty w Ostrowcu Wnioski petycje dokumenty urz dowe Pomoc spo eczna Targowisko Miejskie Powiat Starostwo Powiatowe Komunikaty Ba t w Bodzech w miel w Wa ni w Kun w Kultura Miejskie Centrum Kultury Kino Biuro Wystaw Artystycznych Turystyka Dla turysty Atrakcje Ostrowca Atrakcje w okolicy Zabytki Hotele w Ostrowcu w Biura podr y Punkt Informacji Turystycznej Plan miasta Muzeum Archeologiczne i Rezerwat 8222 Krzemionki 8221 ZDROWIE Szpital Apteki 8211 spis dy ury Sport Pi ka no na Siatk wka P ywactwo Miejski O rodek Sportu i Rekreacji Trasy rowerowe Gospodarka Dla inwestora Tereny inwestycyjne Praca w Ostrowcu Agencja Rozwoju Lokalnego Zainwestowali u nas Kontakt dla inwestora Edukacja Szko y Wy sze Plac wki o wiaty Kursy i szkolenia Biblioteki Serwis Kontakt O nas Do cz do redakcji Poinformuj nas Polityka prywatno ci Polityka cookies Pozosta e Przydatne linki Forum DDD Sport KSZO remisuje w Krakowie Pi karze ostrowieckiego KSZO podtrzymali pass meczu bez pora ki i tym razem zremisowali z Wis Krak w II 0 0 na terenie przeciwnika Punkt wywalczony w sobotniej rywalizacji da naszemu zespo owi utrzymanie pozycji lidera Czytaj wi cej Miasto Po ar samochodu w centrum miasta Oko o godz 9 30 na ul I eckiej w p omieniach stan samoch d osobowy Prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej by o przyczyn po aru Forda Jak relacjonuje wiadek zdarzenia 8211 spod maski nagle zacz wydobywa si dym po Czytaj wi cej Miasto Z odzieje zn w dzia aj metod na wnuczka Policjanci w dalszym ci gu przestrzegaj przed oszustami dzia aj cymi metod na wnuczka Tylko we wtorek w Ostrowcu wi tokrzyskim oszu ci 13 krotnie pr bowali oszuka w ten spos b starsze najcz ciej mieszkaj ce samotnie osoby Czytaj wi cej Sport Przerwa technologiczna na Rawszczy nie 28 08 15 0 W poniedzia ek 31 sierpnia na P ywalni Rawszczyzna rozpocznie si tradycyjna coroczna przerwa technologiczna Podczas kolejnych dw ch tygodni na ostrowieckim Czytaj wi cej Kultura Koncert 8222 Barwy Reggae 8221 29 08 15 0 W sobot 29 sierpnia w ostrowieckim amfiteatrze w Parku Miejski od godziny 19 odbywa si b dzie koncert w ramach cyklu Czytaj wi cej Podr czne menu Kalendarz wydarze Komunikacja miejska Kontakt Dla inwestora Dla turysty Wa ne telefony Ostrowiecki Katalog Firm Edukacja 21 08 15 0 yk Kultury 2015 Czy rozumiesz sw histori Mo e lubisz te malarstwo Namalowa chcia by obraz Je li wolisz co zata czy puszcza ba ki pogra w gry Czytaj wi cej Uwaga na letnie burze i nawa nice 0 Rusza akcja Dopalacze krok do 0 Uczniowie THM u nagrodzeni 0 Ostatni wyjazd mundurowych 8211 szkolenia zako czone 0 Gospodarka 07 08 15 0 Bezp atne konsultacje na temat funduszy unijnych Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezp atne konsultacje dotycz ce mo liwo ci pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych Z us ug w ramach Mobilnego Punktu Czytaj wi cej Ostrowiecka Rodzina 3 ro nie w si 0 Netia rozbudowuje ostrowiecki oddzia Szansa na 0 Rusza Evoltaic S nowe miejsca pracy 0 Kolej wr ci do Ostrowca 1 Kultura 29 08 15 0 Koncert 8222 Barwy Reggae 8221 W sobot 29 sierpnia w ostrowieckim amfiteatrze w Parku Miejski od godziny 19 odbywa si b dzie koncert w ramach cyklu Czytaj wi cej Disco Party na KSZO 0 ubry w galerii 0 Kino plenerowe na Rynku 0 niadanie na trawie w Ostrowcu 0 Miasto 26 08 15 0 Po ar samochodu w centrum miasta Oko o godz 9 30 na ul I eckiej w p omieniach stan samoch d osobowy Prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej by o przyczyn po aru Forda Jak Czytaj wi cej Szansa dla Gminy na unijne rodki 0 Z odzieje zn w dzia aj metod na wnuczka 0 Porozumienie w sprawie ul M y skiej 0 Obchody wi ta Wojska Polskiego 0 Powiat 25 08 15 0 Po ar samochodu W dniu 24 sierpnia w godzinach porannych dosz o do po aru samochodu w miejscowo ci Jastk w gm miel w Po przybyciu na miejsce Czytaj wi cej Wypadek w miejscowo ci Rudka Siedem os b 0 Czyste zasady pracy w starostwie 0 Po ar w Karczmie Mi kowskiej Dom sp on 0 W sobot w ca ym mie cie zawyj 0 Pozosta e 28 08 15 0 Z odziejka na targowisku Dzielnicowy z ostrowieckiej policji zatrzyma 61 8211 letni kobiet kt ra na targowisku miejskim w Ostrowcu wi tokrzyskim usi owa a okra 36 Czytaj wi cej ni te ryby w stawie hutniczym 0 Ukradli 15 butelek w dki 0 Ponad 50 pomys w do bud etu obywatelskiego 0 W amanie do budynku centrum rehabilitacji 0 Sport 29 08 15 0 KSZO remisuje w Krakowie Pi karze ostrowieckiego KSZO podtrzymali pass meczu bez pora ki i tym razem zremisowali z Wis Krak w II 0 0 na terenie przeciwnika Czytaj wi cej Przerwa technologiczna na Rawszczy nie 0 Wysokie zwyciestwo KSZO 0 Turniej pi ki pla owej w Bodzechowie 0 KSZO liderem 0 Turystyka 14 04 15 0 Pierwsza Dama z wizyt w Fabryce Porcelany AS miel w We wtorek 14 kwietnia na zaproszenie Adama Spa y w a ciciela fabryki Ma onka Prezydenta RP Anna Komorowska na odwiedzi a pierwsze w Czytaj wi cej Komunikat PKS dla podr nych 0 ZDROWIE 24 07 15 0 Inicjatywa Samorz dowc w dla Dzieci Zapraszamy do w czenia si do akcji oddawania krwi na rzecz chorych dzieci pod has em 8222 Mamy honor odda krew dla dzieci 8221 Czytaj wi cej Wybrano dyrektora ostrowieckiego szpitala 0 Rezonans magnetyczny jest ju w ostrowieckim 0 Wybrano Lekarza Piel gniark Po o n i Fizjoterapeut 0 W sobot odb d si bezp atne badania 1 Podr czne menu Kalendarz wydarze Komunikacja miejska Kontakt Dla inwestora Dla turysty Wa ne telefony Ostrowiecki Katalog Firm By e wiadkiem wa nego wydarzenia Poinformuj nas podaj adres e mail i nie przegap adnego wydarzenia reklama Multimedia 11 12 14 0 Przyk adowe wideo 10 12 14 0 Przyk adowa galeria Serwis O nas Polityka cookies Polityka prywatno ci F A Q Kontakt FORUM Aktualno ci Miasto Powiat Kultura Turystyka Sport Gospodarka Edukacja Zdrowie REDAKCJA Kontakt O nas Do cz do nas Poinformuj nas Pozosta e FORUM Wa ne telefony Plan miasta Komunikacja miejska Atrakcje Ostrowca Dla inwestora O mie cie Restauracje oc w pl portal miejski Ostrowca wi tokrzyskiego i okolic Wszelkie prawa zastrze one Projekt graficzny Miasto Urz d Miasta Komunikacja miejska O mie cie Kalendarz wydarze Wa ne telefony Bankomaty w Ostrowcu Wnioski petycje dokumenty urz dowe Pomoc spo eczna Targowisko Miejskie Powiat Starostwo Powiatowe Komunikaty Ba t w Bodzech w miel w Wa ni w Kun w Kultura Miejskie Centrum Kultury Kino Biuro Wystaw Artystycznych Turystyka Dla turysty Atrakcje Ostrowca Atrakcje w okolicy Zabytki Hotele w Ostrowcu w Biura podr y Punkt Informacji Turystycznej Plan miasta Muzeum Archeologiczne i Rezerwat 8222 Krzemionki 8221 ZDROWIE Szpital Apteki 8211 spis dy ury Sport Pi ka no na Siatk wka P ywactwo Miejski O rodek Sportu i Rekreacji Trasy rowerowe Gospodarka Dla inwestora Tereny inwestycyjne Praca w Ostrowcu Agencja Rozwoju Lokalnego Zainwestowali u nas Kontakt dla inwestora Edukacja Szko y Wy sze Plac wki o wiaty Kursy i szkolenia Biblioteki Serwis Kontakt O nas Do cz do redakcji Poinformuj nas Polityka prywatno ci Polityka cookies Pozosta e Przydatne linki Forum
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

Inside pages analysis

 

Title Meta description Text/HTML ratio
Archiwa: Miasto - OCSW : OCSW 6.48%
Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski : OCSW Urząd miasta Ostrowiec Świętokrzyski - adres, godziny otwarcia, spis telefonów, przydatne informacje. 6.12%
0.00%
Show advice
High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://ocsw.pl/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

 • http://ocsw.pl/sitemap.xml
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

 • Declared: pl-PL
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

HTML 5
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

UTF-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

Yes
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Valid
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

36
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

No
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

7
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

No
Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.908 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

78.46.45.201
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Falkenstein, Sachsen, Germany

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									ocsw.pl domain lookup results from whois.dns.pl server:

DOMAIN NAME:      ocsw.pl
registrant type:    individual
nameservers:      dns8.linuxpl.com.
ns8.linuxpl.com.
created:        2014.10.27 12:46:15
last modified:     2014.10.27 12:46:21
renewal date:     2015.10.27 12:46:15
no option
dnssec:        Unsigned
REGISTRAR:
Consulting Service Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 35A lok.1B
02-672 Warszawa
Polska/Poland
+48.22 8538888
domeny@ConsultingService.pl
WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html
WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system
Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Do góry