np. google.com

Report for pb.pl


Generated on August 28, 2015, 5:32 am

Portal Pulsu Biznesu. // Puls Biznesu, biznes, ekonomia, giełda, inwestycje
81.8
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Awesome! This website is 89% mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Mobile viewport not set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

0% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

0% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

0% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

21,184

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

5
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

215,000
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://pb.pl

Length: 2 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

Puls Biznesu - rynek, akcje, spółka, przedsiębiorca, budżet

Length: 63 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

Portal Pulsu Biznesu. // Puls Biznesu, biznes, ekonomia, giełda, inwestycje

Length: 76 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

Puls Biznesu, biznes, ekonomia, giełda, inwestycje

Length: 51 characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 12 45 5 12 29
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 74 images on this website.

0 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

3.31% (view text)

Puls Biznesu rynek akcje sp ka przedsi biorca bud et Daj cynk Aplikacje mobilne Newsletter Prenumerata Sklep Premium M j profil Najbardziej uzale niaj cy portal biznesowy w Polsce pb pl Puls Inwestora Notowania Firma Weekend Gazele Konferencje Wideo Puls Medycyny Puls Historii Puls Innowacji Z ostatniej chwili Po godzinach Bran e 9660 Kariera Tech Nieruchomo ci Logistyka Moto Ekologia Samorz dy Energetyka Medycyna Internet i IT Media i marketing Chemia i farmacja Paliwa Przemys ci ki Ludzie Eventy 9660 Zarz dzanie po polsku Filary Polskiej Gospodarki 100 Kobiet Biznesu Gazele Biznesu Konferencje Gie dowa sp ka roku Patriotyzm Impuls Doing Business Polska Firma Mi dzynarodowy Czempion Rzeczpospolita si zbroi Portfel PB Ukraina Rosja Frank Impuls PB SPIN GREXIT Senacka komisja za pierwotn wersj ustawy Podejrzenie zmowy nie wyklucza z gry Chopin chce Modlina Kalendarium na pi tek 28 sierpnia Puls Inwestora W USA spore wzrosty Dow Jones r s na zamkni ciu o 2 3 proc S P500 zyska 2 5 proc Nasadaq ko czy sesj 2 5 proc zwy k Puls Inwestora W KGHM drzemie 100 proc potencja u 5 Analitycy UBS podtrzymali rekomendacj kupuj dla akcji KGHM a ich cen docelow oszacowali na 150 z Puls Inwestora Obligacje Ukrainy zyska y najwi cej w historii Notowania ukrai skich papier w d u nych skoczy y najmocniej w historii po tym jak rz d w Kijowie zgodzi si na korzystniejsze dla wierzycieli warunki restrukturyzacji zad u enia Total sprzedaje gazowe aktywa na Morzu P nocnym Francuski gigant paliwowy wyprzedaje aktywa by zr wnowa y straty spowodowane spadkiem cen ropy Goldman Sachs stawia na Warszaw 3 Ameryka ski bank inwestycyjny zamierza zatrudni kilkuset pracownik w do swoich oddzia w technologicznych i operacyjnych w Warszawie Wzrost PKB USA skorygowany w g r Wzrost gospodarczy w USA w drugim kwartale wynosi 3 7 proc a nie 2 3 proc jak pierwotnie szacowano poinformowa Departament Handlu Banki powinny ponie konsekwencje 29 To banki powinny przede wszystkim ponosi koszty przewalutowania kredyt w frankowych bo nie by y do ko ca uczciwe udzielaj c tych kredyt w m wi PAP pose Jerzy y y ski jeden z g wnych ekspert w gospodarczych PiS Transport i logistyka Eurowings szuka pilot w Nale ce do Lufthansy linie lotnicze Eurowings rozpocz y du zewn trzn rekrutacj pilot w Od marca 2016 r chc zatrudnia nawet 12 nowych pilot w w ci gu miesi ca Wszystko w zwi zku z przejmowaniem tras od Germanwings r wnie nale cych do Lufthansy Puls Inwestora Zbawienny skutek rynkowego za amania WYKRES DNIA Bardzo du e prawdopodobie stwo obni ki st p NBP Je eli deflacyjne impulsy z Chin sk oni Europejski Bank Centralny do z agodzenia polityki polskie w adze monetarne zareaguj obni k st p procentowych przewiduje John Hardy z Saxo Banku 1 wrze nia ZNP wchodzi w sp r z rz dem 8 Prezes S awomir Broniarz poinformowa e ZNP chce wi kszych nak ad w na o wiat w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli W adcom pieni dzy ko czy si amunicja BANKIER PL Ostatnie zawirowania na rynkach finansowych sprawiaj e s owa najgorsze ju za nami ma o komu przechodz przez gard o Z odsiecz ponownie przyj maj banki centralne kt rym jednak brakuje amunicji pisze serwis Bankier pl Ukraina porozumia a si z wierzycielami To by o bardzo trudne pi miesi cy powiedzia a Natalie Jaresko minister finans w Ukrainy Ropa dro eje Cena ropy ro nie o ponad 4 proc dzi ki poprawie nastroj w inwestor w widocznej na rynkach akcji donosi Reuters Puls Inwestora CCC inwestuje w Eobuwie pl Gigant wejdzie z przytupem w e commerce Za blisko 130 mln z kupuje znany sklep internetowy Przeczytaj te Asseco Poland wyros o lokalne rami 3 sp ki kt rych wyniki pchaj kurs w g r W Europie du e wzrosty na gie dach SRK og osi a przetarg ws sprzeda y kopalni Brzeszcze Fundusz Norwegii straci ponad 5 proc Wzrosty w Chinach i regionie Najnowsze 2015 08 27 W USA spore wzrosty 2015 08 27 Senat nie jest adn izb wy sz 2015 08 27 VAT zostaje po starmu 2015 08 27 Przybywa pracy z dop at 2015 08 27 Redan wr ci do reklamy 2015 08 27 Bro dla UOKiK na adowana wi cej Tym yje dzi biznes Po godzinach Trump chce podnie sobie podatki 1 Chi czycy ukradli nazw Goldman Sachs Fortepian z hitu ABBY wystawiony na aukcj Technologia daje m odym miliardy Renta za alergi na telefony kom rkowe Generalny Konserwator Zabytk w nie szukajcie z otego poci gu 1 Chi ski miliarder inwestuje w triathlon Ku niar odchodzi z poranka TVN24 Hyundai poka e superauto USA Walmart przestaje sprzedawa karabinki W adze Danii podejrzewaj rekordowe oszustwo podatkowe 5 W adze Wa brzycha przyj y zg oszenie o znalezisku z czas w II wojny Niemcy sie detaliczna protestuje w imieniu klient w 3 Sztum chce by zdobyty przez inwestora Bran a smartfon w prze ywa spowolnienie wi cej Tweety od puls_biznesu newsroom Przegl d Gie da wiat Przegl d euro 4 23 0 19 dolar 3 76 0 07 frank 3 89 0 04 WIG20 2117 83 2 09 Dow Jones 16654 77 2 27 wi cej indeksy sp ki fundusze surowce waluty Gie da WIG ndash ndash WIG20 2117 83 2 09 mWIG40 ndash ndash sWIG80 ndash ndash Portfel PB 7080 92 3 26 wi cej indeksy sp ki fundusze surowce waluty wiat NAS COMPSITE 5128 28 0 01 Dow Jones 16654 77 2 27 NIKKEI 225 INDEX 19073 35 2 69 XETRA DAX PF 10315 60 3 18 CAC 40 INDEX 4658 18 3 49 wi cej indeksy sp ki fundusze surowce waluty Ranking gor cych sp ek 0 93 1 KGHM 0 47 2 PZU 0 46 3 CDPROJEKT 0 44 4 BIOTON 0 40 5 JSW wi cej Zobacz pe ny ranking Blogi Jacek Zalewski Senat nie jest adn izb wy sz Marek Wierciszewski Wall Street dalej mocno w g r Anna Wrzesi ska Oczy inwestor w zwr cone na Jackson Hole Marcin Kiepas Poprawa nastroj w na rynkach finansowych Dolar lubi spok j Polecane Popularne Najnowsze Wszyscy stracili energi Skarb wpycha sp ki do kopalni 8 Jaguar jednak na S owacji 8 Polacy nie martwi si kredytem do czasu Frankowy koszmar bank w powr ci 14 jedzjab ka ma ju rok Popularne Dobry moment na zakupy inwestycyjne 8 Imka szuka 3 mln z 8 Dairy Queen Buffetta nakarmi Europ 3 Senat chce st pi frankowy top r 9 Liberty Ubezpieczenia id pod m otek 1 Kuczy ski ka dy Polak dop aci 150 z do pomocy frankowiczom 23 2015 08 27 W USA spore wzrosty 2015 08 27 Senat nie jest adn izb wy sz 2015 08 27 VAT zostaje po starmu 2015 08 27 Przybywa pracy z dop at 2015 08 27 Redan wr ci do reklamy 2015 08 27 Bro dla UOKiK na adowana wi cej Obiektyw mo e przybli a zysk Na niekt rych rynkach Nowe TFI sz y jak burza Warto by o zwi za si z produktami 36 miesi cy na oddech Po zawieszeniu dzia alno ci przedsi biorca b dzie Lek na zatory nie pomaga Nowelizowana w a nie ustawa o terminach zap aty w Polskie kosmetyki podbijaj wiat Firmy kosmetyczne szukaj Woda idzie jak woda Bogatemu to nawet pogoda pomo e wspierani przez Mi ek trzyma kciuki za wyniki Eobuwie pl Za trzy lata e commerce ma Boruta rozwija innowacyjne technologie To b dzie chwila prawdy Wi cej Polecamy Weekend Ku niar odchodzi z poranka TVN24 Moto Hyundai poka e superauto Kariera Technologia daje m odym miliardy Nieruchomo ci Stabilne ceny ofertowe mieszka Tech Smartfony prze ywaj spowolnienie Logistyka Eurowings szuka pilot w New Connect Drobni inwestorzy potrz sn li Formu 8 Sekcje Puls Inwestora W KGHM drzemie 100 proc potencja u Autorskie fundusze te maj pod g rk CCC inwestuje w Eobuwie pl Sp ka zawiod a nadzieje kurs nurkuje Firma Wschodnim s siadom atwiej ruszy w wiat z Polski Zegar ju odlicza czas dla um w terminowych Pieni dze najtrudniej odzyska w Rosji Lody doczeka y si mikrorewolucji Kariera Technologia daje m odym miliardy M odzi chc studiowa za granic Programista skrojony na miar Informatycy i programi ci lubi wybrzydza Forex To Niemcy powinny wyj ze strefy euro Frank wytraci zyski dopiero za cztery lata Euro i frank poni ej 3 50 z dolar za mniej ni 3 00 z To ju za kilka lat ANALIZA TECHNICZNA Aussie najs abszy od sze ciu lat Samorz dy Bia ystok vs Eiffage wyrok za dwa tygodnie Ruda l ska w cza PPP do mieszkani wki Sztum chce by zdobyty przez inwestora Warszawa zainwestuje w m ode dzielnice Eurokasa Sze ostatnich szans na pieni dze z UE E komunikacja w biznesie wejd do gry o 300 mln z Miliard dla MSP z dotacyjnego przeboju 2 mld z dla mikrofirm spoza metropolii Kontrakty Zaprojektuj i wybuduj wie Wyjed i promuj si za darmo w Moskwie Olsztyn zn w zaprasza do budowy sortowni Ekologiczni konsultanci poszukiwani Energetyka MSP nie chce zmienia zarz d w ale Tauron zwi zkowcy chc pilnego spotkania Projekt polityki energetycznej do 2050 r Energia dro eje zu ywamy jej wi cej New Connect Drobni inwestorzy potrz sn li Formu 8 Doradcy IT wchodz na parkiet GPW zawiesza i wyklucza z NewConnect 7 sierpnia PZ Cormay odzyska kontrol nad Orphee Logistyka Eurowings szuka pilot w Chopin chce Modlina S d zabezpieczy Marinera w porcie Podzespo y do poci g w ICx z Wroc awia OFE czy ZUS Nieruchomo ci Stabilne ceny ofertowe mieszka Budynki walcz z dymem Dobry moment na zakupy inwestycyjne Najszybciej budowane i najcieplejsze domy wiata Moto Hyundai poka e superauto Rekordowa odleg o przejazdu elektrycznym autem Mercedes prawie ods oni nowe auto Clarkson ma now zabawk Tech Smartfony prze ywaj spowolnienie Warszawski Campus Google ma ju szefa Snapchat wreszcie ma dyrektora finansowego Kr l spamu przyzna si do winy Retailing Tesco ko czy z lepsz mark Auchan wskoczy do sieci Handel dusi si pod kartami Ja niejsza przysz o ciemnego piwa Oferty Pulsu Biznesu Tablet PB 3 miesi ce Prenumerata E prenumerata Pulsu Biznesu 6 miesi cy Prenumerata Prenumerata Pulsu Biznesu 3 miesi ce Zobacz o czym piszemy Serwisy Puls Inwestora Notowania Aplikacje Mobilne Konferencje E wydanie Wersja mobilna DODAJ NAS BBP O nas Pracuj u nas CSR Kontakt Sklep Prenumerata Raporty Konferencje Puls Biznesu Archiwum E wydanie Reklama Pb pl Regulamin Newsletter Widgety Reklama Grupa Bankier pl bankier pl vat pl pit pl systempartnerski pl twoja firma pl mambiznes pl 24 pl prnews pl
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

Inside pages analysis

 

Title Meta description Text/HTML ratio
sklep.pb.pl - bądź na bieżąco sklep.pb.pl // sklep, prenumerata, eprenumerata, premium 4.36%
Puls Biznesu Premium Puls Biznesu Premium // Bonnier, Puls Biznesu, Gazele Biznesu, Puls Medycyny 2.94%
Puls Biznesu Premium Puls Biznesu Premium // Bonnier, Puls Biznesu, Gazele Biznesu, Puls Medycyny 2.29%
Show advice
High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://pb.pl/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

 • http://pb.pl/sitemap.xml
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

 • Declared: pl
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

XHTML 1.0 Transitional
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

UTF-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

Yes
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Invalid (26 Errors)
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

98,700
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

619
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

853
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

Yes
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

328
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

1,558
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

3
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.1019 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

193.109.123.10
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Warsaw, Mazowieckie, Poland

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									pb.pl domain lookup results from whois.dns.pl server:

DOMAIN NAME:      pb.pl
registrant type:    organization
nameservers:      dns.home.pl. [46.242.149.10]
dns2.home.pl. [46.242.149.20]
dns3.home.pl. [46.242.149.30]
created:        1999.11.30 12:00:00
last modified:     2014.11.08 09:30:54
renewal date:     2015.11.29 13:00:00
option created:    2014.01.31 03:48:15
option expiration date:    2017.01.31 03:48:15
dnssec:        Unsigned
REGISTRAR:
home.pl S.A.
ul. Zbozowa 4
70-653 Szczecin
Polska/Poland
+48.914325555
801445555
https://home.pl/kontakt
WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html
WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system
Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Do góry