client-domain.com

Report for rymanowiak.pl


Generated on August 24, 2015, 7:01 am

Rymanowiak - portal informacyjno-ogłoszeniowy miasta i gminy Rymanów
60.4
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Not mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Mobile viewport not set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

98% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

6% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

3% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

1,475,079

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

N/A
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

7,850
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

This lists the popular pages on your website.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://rymanowiak.pl

Length: 10 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

Wiadomości - Rymanowiak - portal informacyjno-ogłoszeniowy

Length: 60 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

Rymanowiak - portal informacyjno-ogłoszeniowy miasta i gminy Rymanów

Length: 70 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

rymanów, rymanowiak, ogłoszenia, wiadomości, rymanow, fotograf

Length: 65 characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 1 26 0 0 0
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 60 images on this website.

0 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

2.81% (view text)

Wiadomo ci Rymanowiak portal informacyjno og oszeniowy Zaloguj Rejestracja Rymanowiak pl Tw j portal informacyjno og oszeniowy Og oszenia Katalog firm Wiadomo ci Galeria Forum Powiadamiacz Tu jeste Wiadomo ci Dzisiaj jest 24 8 2015 imieniny Bartosza Jerzego Maliny Spotkanie z Piotrem Lisiewiczem Zapraszamy serdecznie na spotkanie z Piotrem Lisiewiczem kt re odb dzie si w sali kinowej Domu Soko a w Rymanowie w czwartek 20 08 2015 r o godz 18 00 Start Ryman w Wis a Krak w 2 6 W sobotnie popo udnie 15 08 2015 r mia o pierwotnie doj do meczu towarzyskiego oldboj w Startu Ryman w i Ruchu Chorz w OG OSZENIE sprzedam gruz SPRZEDAM GRUZ BETONOWY DO SPRZEDANIA GRUZ BETONOWY BEZ CEG Y Z KRUSZARKI FRAKCJA 0 63 na drog pod kostk cena 40 z m3 uwaga CENA Z ZA ADUNKIEM Sezon pi karski rozpocz ty Wystartowa y rozgrywki pi ki no nej sezonu 2015 2016 Walczy w klasach A B oraz C b dzie 8 dru yn z naszej gminy Dni Rymanowa w obiektywie Cz imprez zwi zanych z obchodami Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju ju za nami VII Dni Pami ci o ydowskiej Spo eczno ci Rymanowa ydowski dom W dniach od 12 do 14 sierpnia ju po raz si dmy odb d si Dni Pami ci w Rymanowie Pogoda Ryman w z serwisu Aktualno ci RAJD PIESZY cie k spacerow Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju wraz z O rodkiem Wczas w Zdrowotnych w Rudawce Rymanowskiej zapraszaj 1 maja br na RAJD PIESZY cie k spacerow 18 miejsce Grzegorza podczas Mistrzostw Wiata Znamy oficjalne wyniki z Mistrzostw wiata w Armwrestlingu Nasz reprezentant z Rymanowa Grzegorz jest oficjalnie 18 w rankingu wiatowym Gminne Do ynki 2014 W sali kinowej Domu Soko a odby y si 24 sierpnia 2014 roku uroczysto ci Gminnych Do ynek Pi ka no na wyniki naszych dru yn Wyniki rozegranej 10 kolejki pi ki no nej naszych dru yn przedstawiaj si nast puj co Dewastacja na stadionie Dzisiaj rano 02 05 2014 Zarz d Klubu Start Ryman w zawiadomi Policj o dokonanej dewastacji mienia na obiekcie sportowym w Rymanowie Utracone komentarze Cz najnowszych komentarzy utracona Czy warto zapisa dziecko do szko y muzycznej Powszechnie wiadomo i nauka w szkole muzycznej rozwija u dzieci i m odzie y uzdolnienia oraz umiej tno ci muzyczne Nie wszyscy jednak jeste my wiadomi jak wiele innych korzy ci daje ona dziecku Podzi kowanie Prezydenta elekta Andrzeja Dudy Podzi kowania dla Wyborc w Prezydenta RP Andrzeja Dudy Rosarian na podium III miejsce zaj zesp muzyczny Rosarian na Og lnopolskim Festiwalu Muzycznym Juwenaliada 2014 Bo e Cia o fotorelacja 4 czerwca 2015 roku obchodzili my Uroczysto Naj wi tszego Cia a i Krwi Chrystusa Bo e Cia o Wstecz Dalej Aktualno ci Spotkanie z Piotrem Lisiewiczem Zapraszamy serdecznie na spotkanie z Piotrem Lisiewiczem kt re odb dzie si w sali kinowej Domu Soko a w Rymanowie w czwartek 20 08 2015 r o godz 18 00 Dodano tydzie temu 19 Czytaj wi cej Start Ryman w Wis a Krak w 2 6 W sobotnie popo udnie 15 08 2015 r mia o pierwotnie doj do meczu towarzyskiego oldboj w Startu Ryman w i Ruchu Chorz w Dodano tydzie temu Czytaj wi cej OG OSZENIE sprzedam gruz SPRZEDAM GRUZ BETONOWY DO SPRZEDANIA GRUZ BETONOWY BEZ CEG Y Z KRUSZARKI FRAKCJA 0 63 na drog pod kostk cena 40 z m3 uwaga CENA Z ZA ADUNKIEM Dodano tydzie temu Czytaj wi cej Sezon pi karski rozpocz ty Wystartowa y rozgrywki pi ki no nej sezonu 2015 2016 Walczy w klasach A B oraz C b dzie 8 dru yn z naszej gminy Dodano 2 tygodnie temu Czytaj wi cej Dni Rymanowa w obiektywie Cz imprez zwi zanych z obchodami Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju ju za nami Dodano 2 tygodnie temu 3 Czytaj wi cej VII Dni Pami ci o ydowskiej Spo eczno ci Rymanowa ydowski dom W dniach od 12 do 14 sierpnia ju po raz si dmy odb d si Dni Pami ci w Rymanowie Dodano 2 tygodnie temu Czytaj wi cej 16 Mi dzynarodowy Wy cig Kolarski Puchar Uzdrowisk Karpackich W ramach Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju odby a si 16 edycja wy cigu kolarskiego o Puchar Uzdrowisk Karpackich Dodano 2 tygodnie temu 1 Czytaj wi cej I Puchar Burmistrza Gminy Ryman w w Armwrestlingu Podczas Dni Rymanowa 8 sierpnia odby y si zawody w Armwrestlingu o I Puchar Burmistrza Gminy Ryman w Dodano 2 tygodnie temu 5 Czytaj wi cej GOK Ryman w zaprasza dzieci do wakacyjnej wietlicy Gminny O rodek Kultury w Rymanowie zaprasza dzieci w wieku szkolnym do wakacyjnej wietlicy Dodano 2 tygodnie temu Czytaj wi cej Operetka Statek Casablanca Gminny O rodek Kultury w Rymanowie zaprasza w niedziel 16 sierpnia 2015 roku na Wiecz r opery i operetki Statek Casablanca Dodano 2 tygodnie temu Czytaj wi cej Regionalny Przegl d Kapel Ludowych GOK Ryman w zaprasza 15 sierpnia 2015 roku na Regionalny Przegl d Kapel Ludowych do Rymanowa Zdroju Dodano 2 tygodnie temu 1 Czytaj wi cej Nab r do sekcji p ywackiej Klub P ywacki Swim2win Krosno og asza nab r do sekcji p ywackiej W dniach 25 26 sierpie 2015 w godzinach od 17 00 do 19 00 zapraszamy dzieci z rocznik w 2003 2008 Dodano 2 tygodnie temu Czytaj wi cej X edycja Wesela Podkarpackiego 26 lipca 2015 roku w Rymanowie Zdroju odby a si jubileuszowa 10 inscenizacja Wesela Podkarpackiego W amfiteatrze wyst pi o kilkana cie grup obrz dowych z terenu ca ego wojew dztwa Dodano 3 tygodnie temu Czytaj wi cej Festiwal Dzieci cych Polonijnych Zespo w Folklorystycznych W niedzielne popo udnie 19 lipca 2015 r zawita do Rymanowa Zdroju Festiwal Dzieci cych Polonijnych Zespo w Folklorystycznych Dodano 3 tygodnie temu Czytaj wi cej X sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Rymanowie W pi tek 24 lipca 2015 roku o godzinie 7 15 odby a si X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rymanowie Dodano 3 tygodnie temu 2 Czytaj wi cej Wi cej aktualno ci Najcz ciej komentowane Stacjonarny Ob z Sportowy AktivPro W dniu 4 sierpnia rozpocz si II Stacjonarny Ob z Sportowy Aktiv Pro Na inauguracj obozu organizatorzy zaplanowali zaj cia pi karskie oraz warsztaty tenisa ziemnego By o super Dodano rok temu 2858 Czytaj wi cej I Puchar Jasia W drowniczka w Armwrestlingu Podczas obchod w wi ta piwa w Jasiu W drowniczku 25 lipca 2014 odby y si Pierwsze Mi dzynarodowe Zawody w Armwrestlingu Polska vs S owacja Dodano rok temu 2300 Czytaj wi cej Spotkanie europos a Tomasza Por by w Rymanowie W dniu dzisiejszym europose Tomasz Por ba spotka si z mieszka cami gminy Ryman w Dodano rok temu 2172 Czytaj wi cej Najcz ciej czytane Znane s zespo y na Dni Rymanowa 2015 Dodano 4 miesi ce temu 21 I Puchar Jasia W drowniczka w Armwrestlingu Dodano rok temu 2300 Stacjonarny Ob z Sportowy AktivPro Dodano rok temu 2858 Program Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju Dodano miesi c temu 1 Spotkanie europos a Tomasza Por by w Rymanowie Dodano rok temu 2172 Aktywne w tki na forum Niedost pna Prezeska Uzdrowiska odpowiedziano 7 miesi cy temu na forum Forum miejscowo ci Zaszczucie i donoszenie w Uzdrowisku odpowiedziano 7 miesi cy temu na forum Forum miejscowo ci mega wyp ata odpowiedziano 8 miesi cy temu na forum Forum miejscowo ci Ryman w odpowiedziano rok temu na forum Forum miejscowo ci ci g dalszy Zdrojowego piekie ka odpowiedziano rok temu na forum Polityka du a i ma a Wybory Samorz dowe 2014 odpowiedziano rok temu na forum Polityka du a i ma a Reklama na Rymanowiak pl Zadzwo lub napisz SKUTECZNIE I NIEDROGO wypromuj swoj firm na portalu Rymanowiak pl Polecane Firmy Og oszenia VILLA ASTURIA Bran a Restauracje zajazdy DENTICA Sylwia Krupa Bran a Lekarze gabinety lekarskie Wstecz Dalej Damskie d insy LEVIS Cena 15 00 PLN Data dodania 01 09 2014 Kategoria Odzie damska Jeste na li cie d u nik w We po yczk Cena 0 00 PLN Data dodania 11 08 2015 Kategoria Finanse Oficerki jako dekoracja Cena 50 00 PLN Data dodania 29 05 2014 Kategoria Sprzedam Narty carving SALOMON 170 Cena 400 00 PLN Data dodania 17 09 2014 Kategoria Sporty zimowe Naszyjnik z przywieszk Cena 10 00 PLN Data dodania 01 06 2014 Kategoria Galanteria i dodatki Baza Zespo w Muzycznych Mirex Cena 0 00 PLN Data dodania 18 06 2015 Kategoria luby wesela Po yczka u Ciebie w domu Cena 0 00 PLN Data dodania 04 08 2015 Kategoria Finanse wieczniki komplet Cena 40 00 PLN Data dodania 12 09 2014 Kategoria Wyposa enie wn trz Piekarnik do zabudowy SIEMENS Cena 490 00 PLN Data dodania 20 08 2015 Kategoria Pozosta e Sto y do domu i do ogrodu Cena 350 00 PLN Data dodania 01 05 2014 Kategoria Meble W zek dla lalek Litte Princess Cena 85 00 PLN Data dodania 13 08 2015 Kategoria Zabawki Luksusowa torba sk rzana Mannersache O Cena 510 00 PLN Data dodania 27 08 2014 Kategoria Pozosta e Panele firanki zas ony 4 sztuki Cena 20 00 PLN Data dodania 02 05 2014 Kategoria Wyposa enie wn trz Noclegi dla kolonii i grup zorganizowany Cena 0 00 PLN Data dodania 20 06 2015 Kategoria Turystyka Flakon wazon kryszta Cena 10 00 PLN Data dodania 27 09 2014 Kategoria Pozosta e Sk rzany komplet sp dnica i akiet r 3 Cena 48 00 PLN Data dodania 27 05 2015 Kategoria Odzie damska Sk ra z dzika Cena 85 00 PLN Data dodania 12 07 2015 Kategoria Wyposa enie wn trz 3 flakony Cena 30 00 PLN Data dodania 01 10 2014 Kategoria Wyposa enie wn trz Flakon wazon ze szk a Cena 15 00 PLN Data dodania 01 10 2014 Kategoria Pozosta e Wyj tkowe o e z baldachimem Cena 3 800 00 PLN Data dodania 01 06 2014 Kategoria Meble Wstecz Dalej Kontakt Polityka prywatno ci Regulamin Cennik Reklam Copyright Rymanowiak pl Realizacja AkoSoft Ta strona u ywa plik w cookies Korzystaj c z tej strony wyra asz zgod na u ywanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl darki Je eli nie wyra asz zgody zmie ustawienia swojej przegl darki Dowiedz si wi cej z naszej polityki prywatno ci Zamknij
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

Yes
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

Inside pages analysis

 

Title Meta description Text/HTML ratio
Wiadomości - Rymanowiak - portal informacyjno-ogłoszeniowy Rymanowiak - portal informacyjno-ogłoszeniowy miasta i gminy Rymanów 2.80%
Galeria - Rymanowiak - portal informacyjno-ogłoszeniowy Rymanowiak - portal informacyjno-ogłoszeniowy miasta i gminy Rymanów 3.10%
Forum - Rymanowiak - portal informacyjno-ogłoszeniowy Rymanowiak - portal informacyjno-ogłoszeniowy miasta i gminy Rymanów 3.16%
Show advice
High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://rymanowiak.pl/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

 • http://rymanowiak.pl/sitemap.xml
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

 • Declared: Missing
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

HTML 5
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

UTF-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

No
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Valid
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

233
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

No
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

13
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

1
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.5771 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

185.5.97.36
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Poznan, Wielkopolskie, Poland

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									rymanowiak.pl domain lookup results from whois.dns.pl server:

DOMAIN NAME:      rymanowiak.pl
registrant type:    individual
nameservers:      ns1.dahost.pl. [91.228.199.2]
ns2.dahost.pl. [91.228.196.26]
created:        2013.10.27 22:19:04
last modified:     2014.10.28 11:45:09
renewal date:     2015.10.27 22:19:04
no option
dnssec:        Unsigned
REGISTRAR:
nazwa.pl S.A.
ul. Cystersow 20A
31-553 Krakow
Polska/Poland
+48.801 33 22 33
+48.12 297 88 10
+48.12 297 88 08
kontakt@nazwa.pl
www.nazwa.pl
WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html
WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system
Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Back to top