np. google.com

Report for swiatlopana.com


Generated on August 25, 2015, 8:30 am

Światło Pana to strona katolicka na której znajdziesz rekolekcje video, pliki audio, pełnometrażowe filmy, modlitwy. Także inne materiały ewangelizacyjne.
69.4
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Awesome! This website is 94% mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Good. Mobile viewport is set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

0% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

6% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

7% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

539,670

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

2
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

872
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://swiatlopana.com

Length: 11 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

Światło Pana - Rekolekcje video/mp3 | Strona katolicka - Materiały ewangelizacyjne, filmy, modlitwy, czytelnia

Length: 113 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

Światło Pana to strona katolicka na której znajdziesz rekolekcje video, pliki audio, pełnometrażowe filmy, modlitwy. Także inne materiały ewangelizacyjne.

Length: 161 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

Length: No characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 1 9 0 0 0
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 19 images on this website.

2 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

4.45% (view text)

wiat o Pana Rekolekcje video mp3 Strona katolicka Materia y ewangelizacyjne filmy modlitwy czytelnia Przejd do tre ci artyku u Przeskocz do tre ci Strona g wna O nas wsp praca Czytania na dzi Dodaj zaproszenie na rekolekcje Zaproszenia na rekolekcje Kontakt Szukaj Jeste tu wiat o Pana Rekolekcje video mp3 Dzia y tematyczne Akademickie rekolekcje dla student w i m odzie y Biblia Pismo wi te CZYTELNIA Dla DZIECI I m odzie y Filmy biblijne dla dzieci i nie tylko Filmy rysunkowe o sakramentach Historie Nowego Testamentu Historie Starego Testamentu Katechezy Rekolekcje dla m odzie y R ne bajki i filmy religijne dla dzieci i m odzie y Dla KOBIET Rekolekcje i konferencje Duchowo Kobiety Konferencje dla Kobiet video Konferencje rekolekcje dla kobiet mp3 Macierzy stwo Dla M CZYZN Rekolekcje i konferencje M czy ni w J zefa nagrania ze spotka dla m czyzn Ojcostwo Rekolekcje dla m czyzn video Rekolekcje dla m czyzn mp3 DUCH WI TY charyzmaty ewangelizacja Charyzmaty Charyzmatykon Dzia anie Ducha wi tego Ewangelizacja Ks Micha Olszewski SCJ rekolekcje ks John Bashobora o Raniero Cantalamessa Robert DeGrandis SSJ EUCHARYSTIA FILMY RELIGIJNE Filmiki ewangelizacyjne Filmy Biblijne Filmy o wi tych Filmy religijne chrze cija skie Filmy rysunkowe Muzyka religijna Programy telewizyjne MA E SWO Rodzina RELACJE DAMSKO M SKIE Czysto MI O In vitro Naprotechnologia Kryzys Ma e ski Ma e stwa i zwi zki niesakramentalne Mi o czysto RCS NPR antykoncepcja Rekolekcje dla ma e stw narzeczonych zakochanych Relacje damsko m skie Wychowanie dzieci Matka Bo a Mi osierdzie Bo e MODLITWA Droga Krzy owa Duchowa Adopcja GORZKIE ALE KONFERENCJE O MODLITWIE Koronka do Mi osierdzia Bo ego Lectio divina LITANIE Modlitwa Jezusowa modlitwa serca Modlitwy do Ducha wi tego MODLITWY R NE NOWENNY R ANIEC Uwielbienie REKOLEKCJE VIDEO I MP3 R NE TEMATY 7 grzech w g wnych Adwentowe Rekolekcje B g Ojciec Ciemne Noce Nikodema Dekalog Dla chorych i cierpi cych English Kap a stwo Katechezy dla doros ych Misje ewangelizacyjne Msza w o uzdrowienie Osiem b ogos awie stw PAN JEZUS Powo anie rozeznawanie Pro life Stop aborcji Rekolekcje Ignacja skie Rekolekcje o modlitwie Rekolekcje przed bierzmowaniem Uzale nienia Wiara ycie Rekolekcje WIELKOPOSTNE Skrzynki intencji modlitewnych Transmisja Mszy w online SPOWIED WIADECTWA Powr t do Domu Ojca wiadectwa wiadectwa mp3 wiadectwa tekstowe wiadectwa video WI CI Uzdrowienie wewn trzne Zagro enia duchowe Wg autor w wybierz autora abp Andrzej Dzi ga abp Rino Fisichella bp Andrzej Czaja bp Dajczak Edward bp D ugosz Antoni bp Siemieniewski Andrzej bp Solarczyk Marek bp Grzegorz Ry br Teperski Pawe Demski Jerzy Dokowicz Leszek Gajda Marcin i Monika Grabowski Wies aw Guzewicz Mieczys aw Houck Mark Jakubowska Joanna Jan Pawe II Jankowska Mira Kornas Biela Dorota Kowalewscy Ewa i Lech Kr l Henryk Ks Amorth Gabriele ks Bashobora John ks Chrostowski Waldemar ks Cyran W odzimierz ks Dziewiecki Marek ks Grefkowicz Andrzej Ks Jaworowski Bogus aw Ks Kaczkowski Jan Ks Kami ski S awomir ks Kawecki Przemys aw ks Kieniewicz Piotr ks Korczak Grzegorz ks Kostrzewa S awomir ks Laskowski ukasz ks Mali ski Miros aw ks Oko Dariusz ks Olszewski Micha ks Pabia czyk Micha ks Pasztaleniec Grzegorz Ks Pawlukiewicz Piotr ks Pi tkowski Marian ks Pietkiewicz Rajmund ks Piotrowski Mieczys aw ks Polok Grzegorz ks Popie uszko Jerzy ks Poros o Krzysztof ks Posacki Aleksander ks Rabij Andrzej Ks Rajchel Marian ks Rybicki Adam Ks Sawa Przemys aw ks Sepio o Artur ks Sereda Andrzej ks Seweryn Tomasz ks Siwi ski Rados aw ks Skuras Nikos ks Stryczek Jacek WIOSNA ks Strzelczyk Grzegorz ks Szymczak Jaros aw ks Szyszka Dariusz ks Trojanowski Andrzej ks Wilczy ski Krystian ks Wi niewski Marcin ks Wons Krzysztof Ks Zwoli ski Andrzej Laskowski Sylwester ozi ska El bieta Niedbalska Iwona o Antonello Cadeddu i o Enrique Porcu o Augustyn J zef SJ o B aszkiewicz Fabian SJ o Cantalamessa Raniero o Chwast Janusz o Daniel Ange o DeGrandis Robert SSJ o Dr ek Dariusz o G ra Jan o Grabowski Tomasz o Gu y ski Pawe o Karwacki Samuel o Knabit Leon o Knotz Ksawery o Kozacki Pawe o Krysztofiak Piotr o usiak Mieczys aw o Maniackal James o Maniparambil Jose Anthony o Noco ukasz o Pa ys Krzysztof o Pelanowski Augustyn o Pop awski Szymon OP o Prusak Jacek o Rec aw Remigiusz o Siera ski Ryszard o Simonicz Mariusz o wi der Marcin o Szustak Adam o Tardif Emilien o Vadakkel Joseph o Witko J zef o Zawada Rafa Papie Franciszek Piekara Micha P tawska Wanda Porzezi ski Rafa Pszczo a Bogdan Pulikowska Jadwiga Pulikowski Jacek s Ba chan Anna s Briege McKenna s Pawlik Michaela Sionek Andrzej Solecki Andrzej Stefan Wies awa Str czek Andrzej w Alfons Maria de Liguori w Josemaria Escriva Turbitt Donald Vujicic Nick Wilk Witek W jtowicz Marek Wo ochowicz Mariola i Piotr Wronka Andrzej zaproszenia na rekolekcje Zi ba Antoni Ziemiec Krzysztof Zivcak Bohusz Strona g wna wiat o Pana to strona katolicka na kt rej znajdziesz rekolekcje video pliki audio filmy modlitwy artyku y Tak e inne materia y ewangelizacyjne Mo liwo komentowania jest wy czona Najnowsze wpisy Klara i Franciszek film Ten dwucz ciowy serial produkcji w oskiej telewizji RAI jeszcze raz przedstawia histori w Franciszka z Asy u 1181 1226 Tym razem autorzy obrazu pokusili si o opow czytaj wi cej Ewangelizacja dawniej i dzi ks dr Adam u niak Nauki wyg oszone w ramach Szko y Duchowo ci Charyzmatycznej czytaj wi cej S uga Niepokalanej w Maksymilian Maria Kolbe S uga Niepokalanej w Maksymilian Maria Kolbe czytaj wi cej Dar proroctwa Elzbieta Wr bel Nauki wyg oszone w ramach Szko y Duchowo ci Charyzmatycznej czytaj wi cej Seks jest zbyt fajny by uprawia go przed lubem Sylwester Laskowski Nagrania prelekcji wyg oszonych przez dr Sylwestra Laskowskiego czytaj wi cej Dar je zyko w i dar t umaczenia j zyk w Nauki wyg oszone w ramach Szko y Duchowo ci Charyzmatycznej ks prof Mariusz Rosik Artur Skowron czytaj wi cej Grzechy j zyka ks dr W odzimierz Cyran Homilia ks dr W odzimierza Cyrana biblisty egzorcysty czytaj wi cej O nowym narodzeniu bp Andrzej Siemieniewski Andrzej Dziewit Nauka wyg oszona w ramach Szko y Duchowo ci Charyzmatycznej bp Andrzej Siemieniewski Andrzej Dziewit czytaj wi cej Wniebowzi cie Naj wi tszej Maryi Panny ks Micha Olszewski Homilie mp3 ks Micha a Olszewskiego Intymnie o Matce Naj wi tszej czytaj wi cej O darze m dro ci i umiej tno ci poznania ks dr Rajmund Pietkiewicz Nauki wyg oszone w ramach Szko y Duchowo ci Charyzmatycznej Tadeusz Kupczak i ks dr Rajmund Pietkiewicz czytaj wi cej Zagro enia demoniczne wsp cze nie ks Marian Pi tkowski egzorcysta Konferencja o zagro eniach duchowych prowadzona przez ks pra ata Mariana Pi tkowskiego czytaj wi cej Pier cie Atlant w zagro enie duchowe Czy wiesz e nosz c amulety talizmany zwracasz si do z ego ducha Pier cie Atlant w jeden ze sposob w dzia ania z a zniewolenia i odwr cenia si od Chrystusa je czytaj wi cej Skromno jest sexy Jessica Rey Sk py str j kt ry wi cej odkrywa ni zakrywa bikini noszone na pla y jest oznak naszych czas w Jessica Rey jest aktork i projektantk mody Dzieli si swoimi prze czytaj wi cej Polecane Wielkopostne Rekolekcje Rozwa ania Drogi Krzy owej Gorzkie ale Jezu Ty si tym zajmij o ufnej modlitwie R ANIEC mp3 Szko a modlitwy dla pocz tkuj cych Jak pokocha w asne ycie Z ciemno ci do wiat a Litania do Najdro szej Krwi Chrystusa Powierzy ycie i wol Bogu Rafa Porzezi ski Najnowsze komentarze Edyta o Litania i modlitwy do w Judy Tadeusza o Litania i modlitwy do w Judy Tadeusza mama o Jezu Ty si tym zajmij 8211 o zaufaniu Bogu Kasia M o Jezu Ty si tym zajmij 8211 o zaufaniu Bogu 20 0 8 2015 o Litania i modlitwy do w Judy Tadeusza Kasia o Jezu Ty si tym zajmij 8211 o zaufaniu Bogu Kasia o Jezu Ty si tym zajmij 8211 o zaufaniu Bogu Marcin o Nowenna o prace do w Josemarii Escrivy Pantomima ewangelizacyjna B g ci kocha dzi Nie ma takich problem w kt rych nie m g by rozwi za Zobacz jak Jezus walczy o Ciebie Popularne wpisy Modlitwy do Ducha wi tego Rozwa ania Drogi Krzy owej Film 8222 Ognioodporny 8221 8211 uratuj swoje ma e stwo 8211 lektor PL Koronka ku czci Ducha wi tego R aniec mp3 8211 wszystkie cz ci Tagi Biblia b g charyzmaty czysto przedma e ska dekalog duchowo Duch wi ty dzieci Eucharystia ewangelizacja Jezus katecheza kobiety kryzys macierzy stwo Maryja ma e stwo mi osierdzie Mi o modlitwa Msza w o uzdrowienie m czy ni m odzie nadzieja nawr cenie ojcostwo Pan Jezus powo anie Przebaczenie rekolekcje relacje rodzice rodzina seksualno spowied uzale nienia uzdrowienie uzdrowienie wewn trzne walka wiara wychowanie zagro enia duchowe wiadectwo wi ci ycie Archiwa Archiwa Wybierz miesi c Sierpie 2015 Lipiec 2015 Czerwiec 2015 Maj 2015 Kwiecie 2015 Marzec 2015 Luty 2015 Stycze 2015 Grudzie 2014 Listopad 2014 Pa dziernik 2014 Wrzesie 2014 Sierpie 2014 Lipiec 2014 Czerwiec 2014 Maj 2014 Kwiecie 2014 Marzec 2014 Luty 2014 Stycze 2014 Grudzie 2013 Listopad 2013 Pa dziernik 2013 Wrzesie 2013 Sierpie 2013 Lipiec 2013 Czerwiec 2013 Maj 2013 Kwiecie 2013 Marzec 2013 Luty 2013 Stycze 2013 Grudzie 2012 Listopad 2012 Pa dziernik 2012 Wrzesie 2012 Sierpie 2012 Lipiec 2012 Czerwiec 2012 Maj 2012 Stycze 2012 ministat liczniki org ministat liczniki org Reklama w internecie Strona g wna Reklama Kontakt Polityka prywatno ci Ta strona korzysta z ciasteczek Ok Wi cej informacji
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

Yes
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://swiatlopana.com/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

  • http://swiatlopana.com/sitemap.xml
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

  • Declared: pl-PL
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

HTML 5
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

UTF-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

Yes
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Valid
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

631
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

No
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

201
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

3
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

6
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.5409 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

89.146.221.6
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Poznan, Wielkopolskie, Poland

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									swiatlopana.com domain lookup results from whois.onlinenic.com server:

Domain Name: swiatlopana.com
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server: whois.onlinenic.com
Registrar URL: http://www.onlinenic.com
Updated Date: 2015-05-07T08:16:46.0Z
Creation Date: 2012-06-04T04:00:00.0Z
Registrar Registration Expiration Date: 2016-06-04T04:00:00.0Z
Registrar: Onlinenic Inc
Registrar IANA ID: 82
Registrar Abuse Contact Email: onlinenic-enduser@onlinenic.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.5107698492
Domain Status: ok
Registry Registrant ID:
Registrant Name: PUH TRANS-MAR Mariusz Janoska
Registrant Organization: PUH TRANS-MAR Mariusz Janoska
Registrant Street: 31a
Registrant City: Niegowa
Registrant State/Province: Polska
Registrant Postal Code: 42-320
Registrant Country: PL
Registrant Phone: +48.000000000
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +48.000000000
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: katolik.info@gmail.com
Registry Admin ID:
Admin Name: PUH TRANS-MAR Mariusz Janoska
Admin Organization: PUH TRANS-MAR Mariusz Janoska
Admin Street: 31a
Admin City: Niegowa
Admin State/Province: Polska
Admin Postal Code: 42-320
Admin Country: PL
Admin Phone: +48.000000000
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +48.000000000
Admin Fax Ext:
Admin Email: katolik.info@gmail.com
Registry Tech ID:
Tech Name: PUH TRANS-MAR Mariusz Janoska
Tech Organization: PUH TRANS-MAR Mariusz Janoska
Tech Street: 31a
Tech City: Niegowa
Tech State/Province: Polska
Tech Postal Code: 42-320
Tech Country: PL
Tech Phone: +48.000000000
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +48.000000000
Tech Fax Ext:
Tech Email: katolik.info@gmail.com
Name Server: ns.lh.pl
Name Server: ns2.lighthosting.net
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2015-05-07T08:16:46.0Z <<<
This data is provided by OnlineNIC, Inc.
for information purposes, and to assist persons obtaining information
about or related to domain name registration records.
OnlineNIC, Inc. does not guarantee its accuracy.
By submitting a WHOIS query, you agree that you will use this data
only for lawful purposes and that, under no circumstances, you will
use this data to
1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via E-mail
(spam); or
2) enable high volume, automated, electronic processes that apply
to this WHOIS server.
These terms may be changed without prior notice.
By submitting this query, you agree to abide by this policy.									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Do góry